Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows

Kreator wdrażania klientów żąda określenia ustawień instalacji klienta dla klientów systemu Windows. Ustawienia instalacji klienta definiują opcje samego procesu instalacji. Można między innymi zdefiniować docelowy folder instalacji, włączyć lub wyłączyć rejestrowanie instalacji oraz określić ustawienia ponownego uruchamiania po instalacji.
Można wybrać domyślne ustawienia instalacji klienta lub dodać nowe niestandardowe
ustawienia instalacji klienta
w obszarze
Administrator > Instaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta
. Szczegółowe informacje o możliwych do skonfigurowania ustawieniach zawiera pomoc kontekstowa.
Trybu dyskretnego należy używać podczas wykonywania wdrażania zdalnego w celu zminimalizowania zakłóceń pracy użytkowników. W przypadku wdrażania dyskretnego należy ponownie uruchomić aplikacje podłączone do programu Symantec Endpoint Protection, takie jak Microsoft Outlook.
W przypadku zastosowania instalacji nienadzorowanych (
Pokaż tylko pasek postępu
) w systemie Windows użytkownikom może zostać wyświetlonych kilka okien wyskakujących. Instalacja powinna się jednak powieść nawet w przypadku, gdy użytkownik nie zauważy okienek.
W przypadku wdrażania zdalnego nie należy używać trybu instalacji interaktywnej. Ten typ instalacji nie powiedzie się, jeśli przy komputerze nie będzie użytkownika. Funkcje zabezpieczeń (na przykład izolacja 0 sesji systemu Windows) w niektórych systemach operacyjnych mogą uniemożliwiać włączenie kreatora instalacji interakcyjnej. Instalacje interaktywne można używać tylko w przypadku instalacji lokalnych. Te zalecenia dotyczą zarówno 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemów operacyjnych.