Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów

Po zainstalowaniu programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
zainstaluj klienta
Symantec Endpoint Protection
za pomocą Kreatora wdrażania klientów.
Metody instalacji klienta
Opcje
Opis
Zapisz pakiet
Ta opcja instalacji tworzy wykonywalny pakiet instalacyjny zapisywany na serwerze zarządzania, a następnie rozsyłany na komputery klienckie. Użytkownicy instalują następnie oprogramowanie klienckie, więc muszą mieć prawa administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows, Mac i Linux.
Zdalne wypychanie
Metoda zdalnej instalacji wypychanej przekazuje oprogramowanie klienckie do wskazanych komputerów. Instalacja zostanie automatycznie uruchomiona na komputerach klienckich. W przypadku zdalnej instalacji wypychanej użytkownicy nie muszą mieć uprawnień administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows i Mac.
Łącze internetowe i wiadomość e-mail
Użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail zawierającą łącze umożliwiające pobranie i zainstalowanie oprogramowania klienckiego. Użytkownicy instalują następnie oprogramowanie klienckie, więc muszą mieć prawa administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows, Mac i Linux.
Przed uruchomieniem Kreatora wdrażania klientów należy przejrzeć opcje instalacji, zmodyfikować je w razie potrzeby, a następnie wybrać je podczas instalacji. Opcje instalacji obejmują między innymi instalowane technologie, folder docelowy instalacji oraz tryb ponownego uruchomienia po dokończeniu instalacji.