Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Podczas wdrażania pakietu instalacyjnego klientów systemu Windows za pomocą Kreatora wdrażania klientów należy wybrać zestaw funkcji. Zestaw funkcji określa, które składniki systemu ochrony są instalowane na kliencie. Można wybrać domyślny zestaw funkcji lub dostosować istniejący zestaw. Decyzje dotyczące instalowanego zestawu funkcji należy podejmować na podstawie ról komputerów i wymaganych przez nie poziomów zabezpieczeń lub wydajności.
Po instalacji należy sprawdzić, czy odpowiednie składniki są włączone.
Zestawy funkcji instalacji klienta (Windows)
Zestaw funkcji
Opis
Pełna ochrona klientów
Zalecane dla stacji roboczych, komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych.
Powoduje uwzględnienie wszystkich technologii ochrony. Odpowiednia dla komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz stacji roboczych. Zawiera pełną ochronę pobierania i ochronę protokołu pocztowego.
Pełną ochronę, zapewniającą maksymalne zabezpieczenia, należy stosować, gdy jest to tylko możliwe.
Pełna ochrona serwerów
Zalecane dla serwerów.
Zawiera wszystkie technologie ochrony z wyjątkiem skanera poczty elektronicznej. Odpowiednia dla wszelkich serwerów wymagających maksymalnych zabezpieczeń sieci, w tym serwerów
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Podstawowa ochrona serwerów
Zalecane dla serwerów o dużej przepustowości.
Zawiera funkcje Ochrona przed wirusami i programami typu spyware oraz Podstawowa ochrona pobierania. Z uwagi na to, że aplikacja zapobiegająca włamaniom może spowodować problemy z wydajnością serwerów o dużej przepustowości, opcja ta jest odpowiednia dla serwerów wymagających maksymalnej wydajności sieci.
Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Mac instaluje zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz zasadę zapobiegania włamaniom. Funkcji pakietu instalacyjnego klienta dla systemu Mac nie można dostosowywać.
Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Linux instaluje tylko zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Dostosowywanie zestawu funkcji
Jeśli chcesz zainstalować podzbiór składników systemu ochrony, utwórz niestandardowy zestaw funkcji. Firma Symantec zaleca jednak instalację wszystkich składników systemu ochrony.
Nie można dostosować funkcji pakietu instalacyjnego klienta dla systemów Mac ani Linux.
 1. Aby skonfigurować zestaw funkcji instalacji klienta
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Instaluj pakiety
  .
 3. Kliknij kolejno
  Zestaw funkcji instalacji klienta
  >
  Dodaj zestaw funkcji instalacji klienta
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodaj zestaw funkcji instalacji klienta
  wpisz nazwę i opis, a następnie zaznacz składniki systemu ochrony do zainstalowania na kliencie.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .