Odinstalowywanie istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Możliwe jest skonfigurowanie i wdrożenie nowych pakietów instalacji w celu odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego przed instalacją klienta
Symantec Endpoint Protection
. Odinstalowywanie istniejącego oprogramowania zabezpieczającego zapewnia większą wydajność działania klienta
Symantec Endpoint Protection
. Można usunąć istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm lub istniejącego klienta
Symantec Endpoint Protection
.
Aby włączyć funkcję usuwania oprogramowania zabezpieczającego, należy utworzyć lub zmodyfikować niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta. Następnie należy wybrać tę niestandardową konfigurację podczas wdrażania.
Można również użyć tej funkcji do odinstalowania oprogramowania zabezpieczającego innych firm. Aby sprawdzić, jakie oprogramowanie innej firmy jest usuwane przez pakiet klienta, zobacz: Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14. Niektóre programy mogą mieć specjalne procedury odinstalowania lub mogą wymagać wyłączenia składnika automatycznej ochrony oprogramowania zabezpieczającego innego producenta Należy sprawdzić dokumentację oprogramowania innej firmy.
Nie można usunąć oprogramowania zabezpieczającego innej firmy za pomocą pakietów klienta systemu Mac lub Linux. Oprogramowanie innych firm należy odinstalować przed wdrożeniem pakietu klienta
Symantec Endpoint Protection
.
Zmiany w funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm w wersji 14.2 oznaczają, że tej funkcji nie można włączyć w przypadku pakietów instalacyjnych starszych wersji. Przykładowo: funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm nie można włączyć dla pakietów klienta w wersji 14.0.1, jeśli są one tworzone i wdrażane z poziomu programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w wersji 14.2.
Począwszy od wersji 14, można również usunąć istniejące instalacje programu
Symantec Endpoint Protection
, których nie może odinstalować standardowymi metodami takimi jak panel sterowania systemu Windows. Funkcja ta występuje jako oddzielna opcja w ustawieniach instalacji klienta.
Tylko pakiety utworzone przy użyciu poniższej procedury mogą usuwać istniejące oprogramowanie zabezpieczające.
 1. Aby skonfigurować pakiety klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego, w konsoli na stronie
  Administrator
  kliknij pozycję
  Instaluj pakiety
  , a następnie kliknij pozycję
  Ustawienia instalacji klienta
  .
 2. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj ustawienia instalacji klienta
  .
  Jeśli wcześniej utworzono niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta, można ją zmodyfikować w obszarze
  Zadania
  , a następnie kliknąć pozycję
  Edytuj ustawienia instalacji klienta
  . Zmodyfikowanie istniejącej konfiguracji niestandardowej nie powoduje zmodyfikowania wcześniej wyeksportowanych pakietów instalacji.
 3. Na karcie
  Ustawienia podstawowe
  kliknij jedną z poniższych opcji:
 4. Zapoznaj się z informacjami na temat wybranej opcji, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Możesz również zmodyfikować inne opcje tej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, należy kliknąć pozycję
  Pomoc
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać konfigurację.
 6. Wdrażanie pakietów klienta do odinstalowywania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego, w konsoli na stronie
  Strona główna
  uruchom
  Kreator wdrażania klienta
  .
  Kliknij kolejno
  Pomoc > Strona wprowadzenia
  , a następnie w sekcji
  Wymagane zadania
  kliknij pozycję
  Zainstaluj klienta na swoich komputerach
  .
 7. W
  Kreatorze wdrażania klientów
  kliknij pozycję
  Wdrożenie nowego pakietu
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Do wdrożenia uprzednio utworzonych pakietów instalacyjnych można użyć polecenia
  Wdrożenie istniejącego pakietu
  . Należy jednak wyeksportować te pakiety za pomocą niestandardowej konfiguracji ustawień instalacji klienta podobnej do konfiguracji opisanej w poprzedniej procedurze.
 8. Na karcie
  Wybierz grupę i zestaw funkcji instalacji
  wybierz pakiet instalacyjny dla systemu Windows. Z listy rozwijanej
  Ustawienia instalacji
  wybierz niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta utworzoną lub zmodyfikowaną w poprzedniej procedurze. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 9. Kliknij metodę wdrażania, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  , aby kontynuować i zakończyć wdrażanie.