Tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych dla klientów z systemem Windows w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager

Program
Symantec Endpoint Protection
umożliwia tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych dla klientów z systemem Widnows poprzez konfigurację ustawień instalacyjnych klientów oraz ich zestawów funkcji. Umożliwia to między innymi konfigurację ścieżki instalacji lub procedury ponownego uruchamiania po instalacji oraz określenie, czy pakiet instalacyjny dokonuje dezinstalacji produktu bezpieczeństwa innych producentów.
Ustawienia instalacji klienta oraz Zestaw funkcji instalacji klienta mają zastosowanie wyłącznie do pakietów instalacyjnych Windows. Pakiet instalacyjny dla systemu Linux lub Macintosh można eksportować, wybierając kolejno
Administrator > Instaluj pakiety > Pakiet instalacyjny klienta
, ale opcje konfiguracji mogą się różnić.
Tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych klientów z systemem Windows
Zadanie
Szczegóły
Tworzenie nowych konfiguracji niestandardowych ustawień instalacji klienta
W celu zdefiniowania procedury instalacji należy skorzystać z opcji
Ustawienia instalacji klienta
.
Jest tu również możliwa dezinstalacja oprogramowania bezpieczeństwa istniejącego na komputerach klienckich.
Tworzenie nowego zestawu funkcji niestandardowych
Zestawy funkcji instalacji klienta
określają, które technologie bezpieczeństwa zostaną instalowane na komputerze klienckim.
Tworzenie nowego niestandardowego pakietu instalacyjnego
Podczas eksportowania pakietu instalacyjnego klienta użytkownik wybiera spośród utworzonych niestandardowych plików ustawień. Można również wybrać miejsce zapisania pakietu oraz czy pakiet będzie pojedynczym plikiem (.EXE), czy też folderem z plikami.
Niestandardowych ustawień instalacyjnych oraz niestandardowych zestawów funkcji można również używać w Kreatorze wdrażania klientów.