Dostosowywanie ustawień instalacji klienta

Można zmieniać ustawienia instalacji klienta zastosowane w pakiecie instalacyjnym klienta i funkcji Automatyczne uaktualnianie.
Jeśli na przykład chcesz zainstalować klienta w niestandardowym folderze instalacyjnym albo zresetować ustawienia komunikacji serwera klienta, możesz utworzyć niestandardowe ustawienia instalacji klienta. Ustawienie takie jest stosowane, gdy eksportujesz albo wdrażasz pakiet, lub gdy konfigurujesz funkcję Automatyczne uaktualnianie.
 1. Aby dostosować ustawienia instalacji klienta
 2. W konsoli kliknij
  Admin > Zainstaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj ustawienia instalacji klienta
  .
  Nie można modyfikować plików ustawień domyślnej instalacji klienta.
 4. Wybierz system operacyjny, którego dotyczy plik z ustawieniami.
 5. Wpisz nazwę i opis.
 6. Wybierz żądane opcje spośród dostępnych na tych kartach:
  • Windows:
   Ustawienia podstawowe
   i
   Ustawienia ponownego uruchomienia
  • Mac:
   Ustawienia ponownego uruchomienia
   i
   Ustawienia uaktualniania
   Ustawienia ponownego uruchomienia i uaktualniania klientów Mac mają zastosowanie wyłącznie do funkcji Automatyczne uaktualnianie (Wersja 14 lub nowsza).
  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych opcji, kliknij
  Pomoc
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać te ustawienia.
Gdy uruchomisz Kreator wdrażania klientów albo będziesz konfigurować funkcję Automatyczne uaktualnianie, wybierz utworzone przez siebie ustawienia z listy obok pozycji
Ustawienia instalacji
.