Określenie, czy definicje mają być pobierane z chmury czy lokalnie, przy użyciu typu instalacji klienta

Podczas określania pakietu instalacyjnego klienta Windows należy wybrać, czy definicje mają być pobierane z chmury czy lokalnie. Opcje działające na serwerze cloud obejmują standardowego klienta oraz klienta wbudowanego/VDI. Program
Symantec Endpoint Protection
zawiera również instalację klienta ciemnej sieci dla klientów, którzy nie mają połączenia z serwerem cloud.
Jeśli chcesz zmienić typ instalacji klienta Windows:
Klient standardowy
,
Wbudowany lub VDI
,
Ciemna sieć
, w późniejszym czasie po instalacji klienta,
należy
najpierw odinstalować istniejące oprogramowanie klienckie, ponownie skonfigurować te ustawienia, a następnie ponownie zainstalować nowy pakiet kliencki.
Klient standardowy (dla wersji 14)
Klient standardowy (12.1.x)
 • Wykorzystuje definicje ochrony przed wirusami i programami typu spyware przechowywane na serwerze cloud.
 • Instaluje na dysku tylko najnowsze definicje wirusów i programów typu spyware.
  Klient standardowy zajmuje o około 80–90 procent mniej miejsca niż starszy standardowy klient lub klient z ciemnej sieci systemu Windows.
 • Obsługuje Automatyczne uaktualnianie za pomocą instalacji różnicowych zamiast pełnych instalacji.
 • Nie może wykorzystywać definicji wirusów i programów typu spyware przechowywanych na serwerze cloud.
 • Instaluje pełen zestaw definicji wirusów i programów typu spyware.
 • Obsługuje Automatyczne uaktualnianie za pomocą instalacji różnicowych zamiast pełnych instalacji.
Klient ciemnej sieci (dla wersji 14)
 • Nie może wykorzystywać definicji przechowywanych na serwerze cloud.
 • Przeznaczony dla klientów z przerywanym dostępem do serwerów cloud lub z brakiem dostępu.
 • Instaluje pełen zestaw definicji wirusów i programów typu spyware.
 • Podobny do starszej wersji standardowego klienta; wykorzystuje wyszukiwanie reputacji dla programów Download Insight oraz SONAR w przypadku połączenia z serwerem cloud.
 • Obsługuje Automatyczne uaktualnianie za pomocą instalacji różnicowych zamiast pełnych instalacji.
Klient wbudowany/VDI (dla wersji 14)
Klient wbudowany/VDI (dla wersji 12.1.6)
 • Wykorzystuje definicje ochrony przed wirusami i programami typu spyware przechowywane na serwerze cloud.
 • Instaluje tylko najnowsze definicje wirusów i programów typu spyware.
  Ten klient zajmuje o około 80–90 procent mniej miejsca niż klient ciemnej sieci systemu Windows.
 • Klient wbudowany/VDI obejmuje więcej optymalizacji niż klient standardowy:
  • Pamięć podręczna instalatora nie jest zapisywana po zakończeniu instalacji. Zmiana ta oznacza, że nie można usunąć ani zmodyfikować instalacji za pośrednictwem Panelu sterowania bez uprzedniego skopiowania pakietu instalacyjnego na komputer kliencki.
  • Klient wbudowany wykorzystuję kompresję NTFS dla większej liczby folderów niż klient standardowy.
 • Obsługuje Automatyczne uaktualnianie z pełnymi pakietami instalacyjnymi; nie może wykorzystywać pakietów różnicowych.
 • Nie może wykorzystywać definicji ochrony przed wirusami i programami typu spyware przechowywanych na serwerze cloud.
 • Instaluje tylko najnowsze definicje wirusów i programów typu spyware.
  Starsza wersja klienta zajmuje o około 80–90 procent mniej miejsca na dysku starsza wersja klienta systemu Windows w rozmiarze standardowym.
 • Ten klient zapewnia nieco mniejszą ochronę niż klient standardowy w wersji 12.1.x. Symantec zaleca instalację i uruchomienie wszystkich funkcji bezpieczeństwa, które obejmują zaporę, Download Insight, zapobieganie włamaniom oraz technologię SONAR. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa należy skorzystać z funkcji blokady systemu.
 • Obejmuje takie same optymalizacje rozmiaru jak nowszy klient wbudowany.
 • Obsługuje Automatyczne uaktualnianie z pełnymi pakietami instalacyjnymi; nie może wykorzystywać pakietów różnicowych.
 • Wprowadzono w wersji 12.1.6.