Jak można dotrzeć do pakietu instalacyjnego klienta niezarządzanego

Niezarządzany pakiet instalacyjny klienta programu
Symantec Endpoint Protection
można pobrać na następujące sposoby:
Aby uzyskać wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania, zobacz: Pobierz najnowszą wersję programu
Symantec Endpoint Protection
 1. Aby pobrać samodzielny instalator klienta, zaloguj się do serwisu Broadcom Support Portal.
 2. Pobierz następujący plik:
  Symantec_Endpoint_Protection_
  wersja
  _All_Clients_
  język
  .zip
  Gdzie:
  wersja
  to numer wersji, a
  język
  to językiem, np.EN w przypadku języka angielskiego.
 3. Wyodrębnij zawartość pliku na dysk twardy.
 4. W zależności od systemu operacyjnego, na którym chcesz zainstalować klienta, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows: skopiuj 32-bitowy lub 64-bitowy plik .exe na komputer docelowy.
  • W systemie Mac: skopiuj plik .zip klienta systemu Mac na komputer docelowy.
  • W systemie Linux: skopiuj plik .zip klienta systemu Linux na komputer docelowy.
 5. Aby skopiować folder z pełnego pliku instalacyjnego, zaloguj się do serwisu Broadcom Support Portal.
 6. Pobierz następujący plik:
  Symantec_Endpoint_Protection_
  wersja
  _Full_Installation_
  język
  .exe
  Gdzie:
  wersja
  to numer wersji, a
  język
  to język.
 7. Kliknij dwukrotnie plik, aby wyodrębnić jego zawartość.
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku wersji 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) lub nowszej, plik wyodrębnia się do katalogu
   C:\Users\username\AppData\Local\Temp\7z
   XXXXXXXXX
   , gdzie
   XXXXXXXXX
   reprezentuje losowy ciąg liter i cyfr. Przejdź do tego folderu. Nie zamykaj menu instalacyjnego.
  • W przypadku wersji 14.2 MP1a lub wcześniejszych (14.2.1023.0100) wpisz lub przejdź do folderu, do którego chcesz wyodrębnić zawartość, a następnie kliknij przycisk
   Wyodrębnij
   . Po zakończeniu wyodrębniania przejdź do tego folderu.
 9. W zależności od systemu operacyjnego, na którym chcesz zainstalować klienta, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows: skopiuj folder
   SEP
   (32-bitowy) lub
   SEPx64
   (64-bitowy) do komputera docelowego.
  • W systemie Mac: skopiuj folder
   SEP_MAC
   do komputera docelowego.
  • W systemie Linux: skopiuj folder
   SEP_LINUX
   do komputera docelowego.
 10. Wyeksportuj klienta niezarządzanego z programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , zaloguj się do
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Następnie możesz zainstalować niezarządzanego klienta dla systemu Windows, Mac lub Linux.
Jeśli plik ma rozszerzenie .zip, przed instalacją należy wyodrębnić jego zawartość.