Importowanie pakietów instalacji klienta do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Zaimportowanie pakietu instalacji klienta do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
może być konieczne, jeśli:
Użytkownik aktualizuje program
program Symantec Endpoint Protection Manager
do nowej wersji, korzystając z bazy danych, która została przywrócona z poprzedniej wersji programu. Baza danych obejmuje starsze pakiety instalacji klienta i konieczne jest zaimportowanie nowszych pakietów.
Wersja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
powinna zawsze być taka sama lub nowsza, niż wersja klienta.
Można zaimportować bezpośrednio pakiety wykonywalne, takie jak .exe, lub archiwum .zip, ale nie jest to zalecane. Plik .info zawiera informacje o pakiecie i zapewnia prawidłową migrację do nowszych wydań klienta
Symantec Endpoint Protection
za pośrednictwem aktualizacji delta. Z drugiej strony jednak, konsola sieciowa
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie importuje plików w formacie .info. Za pomocą konsoli sieciowej można importować lub eksportować pakiety w postaci pojedynczego pliku, takie jak .zip czy .exe.
 1. Aby zaimportować pakiety instalacji klienta do programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
 2. Skopiuj pakiet instalacji zaimportowany do folderu na komputerze z programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Pakiet instalacji klienta zawiera dwa pliki. Jeden plik nosi nazwę
  nazwa_produktu
  .dat, a nazwa drugiego pliku to
  nazwa_produktu
  .info. Pliki te są automatycznie importowane w czasie instalacji lub uaktualniania programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  . Można również pobrać pakiety z folderu
  SEPM/Packages
  , w którym znajduje się plik instalacyjny.
 3. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Instaluj pakiety
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj pakiet instalacyjny klienta
  .
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie pakietu instalacyjnego klienta
  wpisz nazwę i opis pakietu.
 6. Kliknij przycisk
  Przeglądaj
  .
 7. W oknie dialogowym
  Wybieranie folderu
  zlokalizuj i wybierz plik
  nazwa_produktu
  plik .info dla nowego pakietu skopiowanego w kroku 1, a następnie kliknij przycisk
  Wybierz
  .
 8. Po wyświetleniu monitu
  Ukończono pomyślnie
  kliknij przycisk
  Zamknij
  .
  Aby wyeksportować pliki instalacyjne i udostępnić je do wdrażania, kliknij przycisk
  Wyeksportuj ten pakiet
  , a następnie dokończ wykonywać tę instrukcję.
  Po zaimportowaniu pakietu, w administracyjnym dzienniku systemu powinno wyświetlić się zdarzenie „Utworzenie pakietu”. Zdarzenie to jest opisane w podobny sposób, jak „Importowanie pakietu SEP 12.1 RU5 (32-bitowego) przez program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  powiodło się. Pakiet jest gotowy do wdrożenia”.