Zarządzanie pakietami instalacji klienta

Aby zarządzać klientami za pomocą programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
, należy wyeksportować pakiet instalacyjny zarządzanego klienta, a następnie zainstalować pliki pakietu na komputerach klienckich. Klienta można wdrażać za pomocą programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
, albo za pomocą narzędzia wdrażania innej firmy.
Firma Symantec czasami dostarcza zaktualizowane pakiety plików instalacyjnych, zwykle po opublikowaniu nowej wersji produktu. Oprogramowanie klienckie można automatycznie zaktualizować na wszystkich zarządzanych klientach z systemami Windows i Mac w grupie, korzystając z funkcji automatycznego uaktualniania. Nie jest konieczne ponowne wdrożenie oprogramowania przy użyciu narzędzi instalacji.
Zadania związane z pakietami instalacji klienta
Zadanie
Opis
Skonfigurowanie pakietów instalacji klienta
Można wybrać określone technologie ochrony klienta do zainstalowania oraz określić sposób interakcji instalacji z użytkownikami końcowymi.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Można wyeksportować pakiety dla klientów zarządzanych i niezarządzanych.
Pakiety można wyeksportować do pojedynczego pliku wykonywalnego lub do wielu plików w katalogu. Wybór metody zależy od sposobu przeprowadzania wdrażania i tego, czy oprogramowanie klienckie ma być uaktualniane w grupach. Zazwyczaj, korzystając z obiektu zasad grupy usługi Active Directory, nie korzysta się z eksportu do pojedynczego pliku wykonywalnego.
Importuj aktualizacje pakietów instalacji klienta
Zaktualizowane pakiety instalacyjne klienta można dodać do bazy danych w celu udostępnienia ich do dystrybucji z serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Podczas tej procedury pakiety można opcjonalnie wyeksportować, aby umożliwić ich wdrażanie na komputerach bez oprogramowania klienckiego.
Uaktualnianie klientów dla systemu Mac w jednej lub wielu grupach
Wyeksportowane pakiety można instalować na komputerach pojedynczo lub wdrożyć je na wielu komputerach równocześnie.
Gdy firma Symantec udostępnia aktualizacje pakietów instalacyjnych klienta, należy najpierw dodać je do serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
, a następnie udostępnić w celu eksportowania. Nie jest jednak konieczne ich ponowne instalowanie przy użyciu narzędzi wdrażania klienta. Najprostszą metodą aktualizacji klientów dla systemu Windows oraz Mac przy użyciu najnowszego oprogramowania jest użycie funkcji automatycznego uaktualniania. Najpierw należy przeprowadzić aktualizację grupy zawierającej niewielką liczbę komputerów testowych.
Można również aktualizować klientów przy użyciu usługi LiveUpdate, jeżeli zezwoli się klientom na uruchamianie aktualizacji LiveUpdate i jeżeli zasada ustawień usługi LiveUpdate zezwala na aktualizacje.
Usunięcie pakietów instalacji klienta
Starsze pakiety instalacji klienta można usunąć, by zaoszczędzić miejsce na dysku. Funkcja automatycznego uaktualniania korzysta jednak czasem ze starszych pakietów instalacyjnych klientów dla systemu Windows w celu utworzenia pakietów uaktualniania. Uaktualnienie pakietów skutkuje mniejszymi plikami do pobrania przez klientów.