Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu
program Symantec Endpoint Protection Manager

Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego konieczne jest ponowne uruchomienie komputerów klienckich z systemem Windows. Domyślnie komputery klienckie z systemem Windows uruchamiają się ponownie w sposób automatyczny po instalacji, jednak użytkownik może odłożyć ponowne uruchomienie aż do zaplanowanej godziny nocnej. Przed wyeksportowaniem lub zainstalowaniem pakietu instalacyjnego można w ustawieniach instalacji klienta systemu Windows skonfigurować różne opcje następującego po instalacji ponownego uruchomienia. Można skonfigurować opcje ponownego uruchamiania na poziomie grupy, aby sterować sposobem ponownego uruchamiania komputerów klienckich po naprawieniu problemów z zagrożeniem lub pobraniu nowego klienta.
Na komputerach klienckich z systemem Mac po instalacji wyświetlany jest monit z prośbą o ponowne uruchomienie. W przypadku wypychania pakietu klienta, gdy na komputerze Mac nie jest zalogowany żaden użytkownik, ponowne uruchomienie następuje automatycznie po zakończeniu instalacji. Tego ustawienia nie można modyfikować.
Komputery klienckie z systemem Linux nie wymagają ponownego uruchomienia i nie uruchamiają się ponownie automatycznie po instalacji.
Komputery klienckie z systemem Windows lub Mac można również ponownie uruchomić w dowolnej chwili za pomocą polecenia ponownego uruchomienia z serwera zarządzania. Klientów systemu Linux nie można uruchamiać ponownie za pomocą polecenia z serwera zarządzania. Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z systemem Windows można również zaplanować w czasie wygodnym dla użytkowników. Możliwe jest wymuszenie natychmiastowego ponownego uruchomienia lub umożliwienie użytkownikom wyboru opcji opóźnienia. Po wysłaniu polecenia ponownego uruchomienia do komputera klienckiego z systemem Mac zawsze jest przeprowadzane wymuszone ponowne uruchomienie.
 1. Aby skonfigurować opcje naprawy zagrożeń oraz opcje ponownego uruchomienia po pobraniu nowego klienta na komputerach klienckich z systemem Windows, w konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 2. Na stronie
  Klienci
  wybierz grupę, a następnie kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Na karcie
  Zasady
  kliknij pozycję
  Ustawienia ogólne
  .
 4. W oknie dialogowym
  Ustawienia ogólne
  , na karcie
  Ustawienia ponownego uruchomienia
  wybierz metodę i harmonogram ponownego uruchomienia.
  Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc kontekstowa.
  Można także dodać powiadomienie, które będzie wyświetlane na komputerze klienckim przed jego ponownym uruchomieniem. Domyślny komunikat informuje użytkownika, że w celu naprawy zagrożenia bezpieczeństwa lub pobrania nowych składników oprogramowania jest konieczne ponowne uruchomienie.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Aby ponownie uruchomić wybrany komputer kliencki, w konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 7. Na stronie
  Klienci
  , na karcie
  Klienci
  wybierz żądaną grupę.
 8. Na karcie
  Klienci
  wybierz żądanego klienta, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
  Wykonaj polecenie na komputerach
  , a następnie kliknij pozycję
  Ponownie uruchom komputery klienckie
  .
 9. Kliknij przycisk
  Tak
  , określ żądane opcje ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc kontekstowa.
 10. Aby ponownie uruchomić komputery klienckie w wybranej grupie, w konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 11. Na stronie
  Klienci
  , na karcie
  Klienci
  wybierz grupę, kliknij pozycję
  Wykonaj polecenie w grupie
  , a następnie kliknij pozycję
  Ponownie uruchom komputery klienckie
  .
 12. Kliknij przycisk
  Tak
  , określ żądane opcje ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc kontekstowa.