Zarządzanie serwerami zarządzania, lokacjami i bazami danych

Zapoznanie się z informacjami o komunikacji klient-serwer, przeprowadzania odzyskiwania systemu po awarii i konfigurowaniu replikacji, lokacji i przełączania awayrjnego
Ta sekcja zawiera informacje na temat:
  • Konfigurowania połączenia między serwerem zarządzania a klientem.
  • Konfigurowania serwerów zarządzania i certyfikatów.
  • Zarządzania bazą danych.
  • Konfigurowania przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
  • Zarządzania lokacjami i replikacją.
  • Przeprowadzania odzyskiwania systemu po awarii.