Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera

Na wypadek uszkodzenia komputera serwera zarządzania należy utworzyć kopię zapasową klucza prywatnego i certyfikatu.
Kopia zapasowa pliku magazynu kluczy JKS jest tworzona podczas instalacji początkowej. Utworzona zostanie również kopia zapasowa pliku
server_
timestamp
.xml
. Plik magazynu kluczy JKS zawiera parę kluczy prywatny-publiczny i samopodpisany certyfikat.
 1. Aby utworzyć kopię zapasową certyfikatu serwera:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  kliknij serwer zarządzania, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową certyfikatu serwera.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj certyfikatem serwera
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Na ekranie
  Zarządzanie certyfikatem serwera
  kliknij pozycję
  Utwórz kopię zapasową certyfikatu serwera
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie
  Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera
  kliknij pozycję
  Przeglądaj
  , aby określić folder kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Kopia zapasowa certyfikatu serwera zarządzania zostanie utworzona w tym samym folderze.
 7. Na ekranie
  Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu
  serwera kliknij przycisk
  Dalej
  .
 8. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .