Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników

Firma Symantec zaleca tworzenie kopii zapasowej bazy danych co najmniej raz w tygodniu. Plik kopii zapasowej należy przechowywać na innym komputerze.
Plik kopii zapasowej jest zapisywany domyślnie w następującym folderze:
C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\data\backup
.
Pliki kopii zapasowych są przechowywane w formacie .zip. Domyślnie plik kopii zapasowej bazy danych nosi nazwę
data_sygnatura_czasowa
.zip, datę wykonania kopii zapasowej.
Należy unikać zapisywania pliku kopii zapasowej w katalogu instalacji produktu. Grozi to usunięciem pliku kopii zapasowej podczas dezinstalacji produktu.
Kopie zapasowe danych dzienników nie są tworzone, jeśli program
program Symantec Endpoint Protection Manager
nie zostanie odpowiednio skonfigurowany. Jeśli nie jest tworzona kopia zapasowa dzienników, podczas tworzenia kopii zapasowej zapisywane są tylko opcje konfiguracji dzienników. Za pomocą kopii zapasowej można przywrócić bazę danych, ale po przywróceniu dzienniki w bazie danych nie zawierają danych.
Można przechowywać maksymalnie 10 wersji kopii zapasowych lokacji. W przypadku wybrania opcji przechowywania wielu wersji kopii zapasowych należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na dysku.
Podczas tworzenia kopii zapasowej i po jej utworzeniu można sprawdzać stan w dzienniku systemu i folderze kopii zapasowej.
Kopię zapasową bazy danych można utworzyć natychmiast albo zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych.
Baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit 10 GB. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych, nie można mieć więcej niż 10 GB w bazie danych i potrzebne jest co najmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku. Najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania z osadzonej niniejszej bazy danych do bazy danych programu Microsoft SQL Server Express
 1. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych i dzienników, na komputerze z uruchomionym programem Symantec Endpoint Protection Manager w menu
  Start
  kliknij polecenie
  Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia programu Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore
  .
 2. W oknie dialogowym
  Przywracanie i tworzenie kopii zapasowej bazy danych
  kliknij pozycję
  Utwórz kopię zapasową
  .
 3. W oknie dialogowym
  Utwórz kopię zapasową bazy danych
  , opcjonalnie zaznacz pozycję
  Utwórz kopię zapasową dzienników
  , a następnie kliknij pozycję
  Tak
  .
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
 5. Po ukończeniu tworzenia kopii zapasowej bazy danych kliknij pozycję
  Zakończ
  .
 6. Skopiuj plik kopii zapasowej bazy danych na inny komputer.
 7. Aby za pomocą konsoli utworzyć kopię zapasową bazy danych i dzienników, kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 8. W obszarze
  Serwery
  kliknij pozycję
  Lokacja lokalna (Moja lokacja)
  >
  SQLEXPRESSSYMC
  (od wersji 14.3 RU1) lub
  localhost
  .
 9. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Utwórz kopię zapasową bazy danych teraz
  .
 10. W oknie dialogowym
  Utwórz kopię zapasową bazy danych
  , opcjonalnie zaznacz pozycję
  Utwórz kopię zapasową dzienników
  , a następnie kliknij pozycję
  Tak
  .
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .
 12. Kliknij przycisk
  Zamknij
  .