Generowanie nowego certyfikatu serwera

Wygenerowanie nowego certyfikatu dla serwera dla programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
jest konieczne w przypadku zmiany nazwy hosta/adresu IP serwera lub ujawnienia klucza prywatnego użytkownika.
Domyślnie komunikacja klient-serwer bazuje na weryfikacji certyfikatu serwera. Po wygenerowaniu nowego certyfikatu serwera weryfikacja kończy się niepowodzeniem, co powoduje przerwanie komunikacji. Przed rozpoczęciem tej procedury należy zastosować najlepsze praktyku dotyczące aktualizacji certyfikatu.
 1. Aby wygenerować nowy certyfikat serwera:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  kliknij serwer zarządzania.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Zarządzaj certyfikatem serwera
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Na ekranie
  Zarządzanie certyfikatem serwera
  kliknij pozycję
  Wygeneruj nowy certyfikat serwera
  . Sprawdź, czy opcja
  Wygeneruj nowe klucze
  jest zaznaczona, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Funkcja
  Wygeneruj nowe klucze
  generuje nowy certyfikat wraz z nową parą kluczy (publ. i pryw.). Jeśli opcja pozostanie niezaznaczona, nowy certyfikat będzie korzystać z istniejącej pary kluczy, co obniża profil zabezpieczeń serwera programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , jeśli doszło do ujawnienia pary kluczy.
 6. Kliknij przycisk
  Tak
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Aby użyć nowego certyfikatu, musisz ponownie uruchomić następujące usługi:
  • Usługa
   program Symantec Endpoint Protection Manager
  • Usługa Webserver programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
  • Usługa API programu
   program Symantec Endpoint Protection Manager
   (Począwszy od wersji 14)
Po następnym zalogowaniu się do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
zostanie wyświetlony monit o zaufanie nowemu certyfikatowi.