Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager

W razie konieczności ponownego zainstalowania lub ponownego skonfigurowania serwera zarządzania można zaimportować wszystkie ustawienia za pomocą pliku odzyskiwania systemu po awarii. Oprogramowanie można ponownie zainstalować na tym samym komputerze i w tym samym katalogu instalacji. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
tworzy plik odzyskiwania podczas instalacji. Za pomocą tej procedury można również zmienić konfigurację istniejącej lokacji lub zainstalować dodatkową lokację w celu replikacji.
 1. Aby ponownie zainstalować serwer zarządzania, odinstaluj istniejący serwer zarządzania.
 2. Zainstaluj serwer za pomocą pliku instalacyjnego.
 3. Na
  ekranie powitalnym
  zaznacz opcję
  Użyj pliku odzyskiwania do przywrócenia komunikacji z wcześniej zainstalowanymi klientami
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Domyślnie plik odzyskiwania znajduje się w lokalizacji:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  \Server Private Key Backup
  . Plik odzyskiwania przywraca połączenie między klientami a programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na każdym panelu. Ustawienia domyślne są odpowiednie w większości przypadków. Jeśli ponownie instalowany serwer łączy się z istniejącą bazą danych, ustawienia bazy danych należy zmienić na ustawienia istniejącej bazy danych.
  W razie potrzeby można również przywrócić bazę danych. Jeśli jednak baza danych programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  jest hostowana na innym komputerze lub z innych przyczyn nie należy jej zmieniać, nie trzeba przywracać bazy danych.
 5. W celu ponownego skonfigurowania serwera zarządzania kliknij pozycje
  Start > Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Kreator konfiguracji serwera zarządzania
  .
 6. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Aby zmienić konfigurację serwera zarządzania w istniejącej lokacji, kliknij opcję
   Zmień konfigurację serwera zarządzania
   .
  • Aby zmienić konfigurację serwera zarządzania w celu replikowania danych z istniejącej lokacji, kliknij opcję
   Zmień konfigurację serwera zarządzania w celu replikacji z inną lokacją
   .
   Opcja ta zmienia konfigurację zainstalowanego lokalnie serwera zarządzania w celu utworzenia nowej lokacji oraz do replikacji danych z inną istniejącą lokacją w sieci. Ponadto opcja ta pozwala przy dwóch niereplikowanych lokacjach zmienić jedną z nich w lokację replikowaną z drugą lokacją.
   Jeśli pole
   Użyj pliku odzyskiwania do przywrócenia komunikacji z wcześniej zainstalowanymi klientami
   zostanie zaznaczone, instalacja będzie kontynuowana. Jednak domyślny identyfikator domeny zapisany w pliku odzyskiwania będzie ignorowany i zostanie użyty identyfikator domeny partnera replikacji. Po zakończeniu ponownego konfigurowania istniejące klienty mogą nie nawiązać połączenia z powodu zmiany identyfikatora domeny.
 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na każdym panelu.