Przywracanie bazy danych

Jeśli baza danych zostanie uszkodzona lub konieczne jest odzyskiwanie systemu po awarii, bazę danych można przywrócić. Aby móc przywrócić bazę danych, należy najpierw utworzyć jej kopię zapasową.
Do przywracania bazy danych należy użyć tej samej wersji programu Symantec Endpoint Protection Manager, która została użyta do utworzenia kopii zapasowej bazy danych. Bazę danych można przywrócić na tym samym komputerze, na którym była oryginalnie zainstalowana lub na innym komputerze.
Przywrócenie kopii zapasowej bazy danych może zająć kilka minut.
Aby przywrócić bazę danych z kopii zapasowej:
 1. Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
 2. W menu
  Start
  kliknij polecenie
  Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia programu Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore
  .
 3. W oknie dialogowym
  Database Backup and Restore
  kliknij pozycję
  Przywróć
  .
 4. Kliknij przycisk
  Tak
  , aby potwierdzić przywracanie bazy danych.
 5. W oknie dialogowym
  Przywracanie lokacji
  wybierz plik kopii zapasowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Znajdź kopię pliku kopii zapasowej bazy danych utworzoną po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych. Domyślnie plik kopii zapasowej bazy danych nosi nazwę
  data_sygnatura_czasowa
  .zip.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Kliknij pozycję
  Zakończ
  .
 9. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Aby przywrócić bazę danych bez kopii zapasowej:
Przywrócenie bazy danych bez kopii zapasowej może okazać się konieczne w następujących sytuacjach:
 1. Utwórz kopię zapasową plików zasad.
  Wyeksportowane pliki zasad można zaimportować po ponownym zainstalowaniu bazy danych.
 2. Jeśli zarządzasz kilkoma domenami, utwórz plik tekstowy o nazwie SEPBackup.txt i umieść w nim identyfikatory domen. (Opcjonalnie)
  Aby zapisać informacje dotyczące serwera zarządzania, umieść w pliku adres IP i nazwę hosta serwera.
 3. Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
 4. Skonfiguruj ponownie serwer zarządzania przy użyciu kreatora konfiguracji serwera zarządzania i pliku przywracania.
 5. W ponownie skonfigurowanym programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  odszukaj plik:
  SEPM_Install
  /tomcat/etc/conf.properties
  wartość domyślna dla
  SEPM_Install
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Zmień:
  scm.agent.groupcreation=false
  na
  scm.agent.groupcreation=true
  Spowoduje to włączenie automatycznego tworzenia grup klientów. W przeciwnym razie kolejne zgłaszające się klienty będą pojawiać się grupach domyślnych.
  Klienty mogą komunikować się z programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , ale pojawią się ponownie w konsoli dopiero po ich ponownym zewidencjowaniu.