Eksportowanie i importowanie ustawień serwera

Plik właściwości serwera zawiera ustawienia serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Wyeksportowanie i zaimportowanie pliku właściwości serwera może być konieczne w następujących sytuacjach:
 • Ponowna instalacja programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przy użyciu pliku odzyskiwania systemu po awarii.
  Plik odzyskiwania systemu po awarii nie zawiera ustawień serwera. Ponowna instalacja programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  powoduje utratę wszelkich wcześniej zmienionych domyślnych ustawień serwera. Z wyeksportowanego pliku właściwości serwera można zaimportować zmienione ustawienia serwera.
 • Program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  został zainstalowany w środowisku testowym, a następnie serwer zarządzania jest instalowany w środowisku produkcyjnym. Wyeksportowany plik właściwości serwera można zaimportować do środowiska produkcyjnego.
 1. Aby wyeksportować ustawienia serwera, w konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  rozwiń węzeł
  Lokacja lokalna (Lokacja
  nazwa_lokacji
  )
  , a następnie wybierz serwer zarządzania, który chcesz wyeksportować.
 3. Kliknij pozycję
  Wyeksportuj właściwości serwera
  .
 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik i określ nazwę pliku.
 5. Kliknij pozycję
  Eksportuj
  .
 6. Aby zaimportować ustawienia serwera, w konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 7. W obszarze
  Serwery
  rozwiń węzeł
  Lokacja lokalna (Lokacja
  nazwa_lokacji
  )
  , a następnie wybierz serwer zarządzania, dla którego chcesz zaimportować ustawienia.
 8. Kliknij pozycję
  Zaimportuj właściwości serwera
  .
 9. Zaznacz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję
  Importuj
  .
 10. Kliknij przycisk
  Tak
  .