Konserwacja bazy danych

Symantec Endpoint Protection
(SEPM) obsługuje zarówno bazę danych programu Microsoft SQL Server Express, jak i bazę danych programu Microsoft SQL Server. W przypadku liczby klientów większej niż 5000 należy używać bazy danych programu Microsoft SQL Server.
program Symantec Endpoint Protection Manager
automatycznie instaluje bazę danych programu Microsoft SQL Server Express. Program SQL Server Express można również zainstalować oddzielnie. Baza danych zawiera informacje dotyczące zasad zabezpieczeń, ustawień konfiguracji, danych ataków, dzienników i raportów. Wbudowana baza danych w wersji 14.3 RU1 została zastąpiona przez SQL Server Express.
Po kilku tygodniach lub miesiącach od zainstalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
serwer zarządzania może zacząć działać wolniej. W celu zwiększenia wydajności serwera zarządzania konieczne może być zwolnienie miejsca zajmowanego przez bazę danych i zaplanowanie różnych zadań konserwacji bazy danych.
Zadania zarządzania bazą danych
Zadanie
Opis
Zaplanowanie regularnego tworzenia kopii zapasowych bazy danych
Należy zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych na wypadek uszkodzenia bazy danych.
Opcjonalnie, aby zapobiec automatycznemu czyszczeniu bazy danych do chwili wykonania kopii zapasowej, można ręcznie usuwać dane z bazy danych.
Zaplanowanie zadań konserwacji bazy danych
Czas interakcji między serwerem zarządzania a bazą danych można skrócić, planując zadania konserwacji bazy danych. Można zaplanować natychmiastowe wykonywanie poniższych zadań konserwacji przez serwer zarządzania lub zaplanować je na czas, gdy użytkownicy są z dala od komputerów klienckich.
  • Usunięcie nieużywanych danych z dziennika transakcji.
  • Ponowne utworzenie indeksów tabel bazy danych w celu usprawnienia funkcji sortowania i wyszukiwania w bazie danych.
Okresowe sprawdzanie rozmiaru pliku bazy danych
Upewnij się, że baza danych nie osiąga maksymalnego rozmiaru pliku. Baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB. Jeśli zainstalujesz SQL Server Express podczas instalacji SEPM, program poinformuje o zbliżaniu się do limitu.
Obliczenie niezbędnej ilości miejsca na bazę danych
Przed określeniem sposobu zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca należy obliczyć łączną niezbędną ilość miejsca na dysku.
Ilość miejsca zajmowana przez bazę danych zależy od następujących czynników:
Więcej informacji na temat obliczania niezbędnej ilości miejsca na dysku twardym zawiera opracowanie techniczne firmy Symantec Opracowanie techniczne dotyczące sprawdzonych metod wymiarowania i skalowalności dla programu Symantec Endpoint Protection.
Zmniejszanie ilości danych dzienników
W bazie danych nieustannie odbierane i zapisywane są nowe wpisy w plikach dziennika. Przechowywanymi w bazie danych danymi należy zarządzać, aby nie zajmowały one całego dostępnego miejsca na dysku. Zbyt duża ilość danych może spowodować awarię komputera, na którym działa baza danych.
Ilość danych dzienników można zmniejszyć, wykonując następujące zadania:
Eksportowanie danych dziennika na inny serwer
Ze względów bezpieczeństwa konieczne może być zachowywanie wielu rekordów dzienników przez dłuższy czas. Aby zmniejszyć ilość danych dzienników klienta, można wyeksportować dane dzienników na inny serwer.
Można skonfigurować kilka serwerów zarządzania do odbierania danych dziennika w przypadku, gdy jeden serwer zostanie wyłączony.
Utworzenie pakietów instalacji klienta zawierających jedynie potrzebne funkcje systemu ochrony
Im więcej funkcji systemu ochrony zawiera instalowany klient, tym więcej miejsca zajmują informacje o kliencie w bazie danych. Należy utworzyć pakiet instalacyjny klienta zapewniający jedynie taki poziom ochrony, jakiego wymagają komputery klienckie. Im więcej grup, tym więcej miejsca zajmują informacje o kliencie w bazie danych.
Użycie dostawcy aktualizacji grupy w celu pobierania składników oprogramowania
W przypadku niskiej przepustowości lub liczby komputerów klienckich przekraczającej 100 należy używać dostawców aktualizacji grupy w celu pobierania składników oprogramowania. Na przykład 2000 klientów używających dostawcy aktualizacji grupy odpowiada użyciu czterech lub pięciu serwerów zarządzania w celu pobierania składników oprogramowania.
W celu zmniejszenia ilości miejsca na dysku i rozmiaru bazy danych można zmniejszyć liczbę wersji przechowywanych na serwerze.
Przywrócenie bazy danych
Bazę danych można przywrócić w razie uszkodzenia na tym samym komputerze, na którym była oryginalnie zainstalowana. Bazę danych można również zainstalować na innym komputerze.
Informacje w bazie danych są przechowywane w tabelach, określanych również jako schemat bazy danych. Niezbędny może być schemat umożliwiający zapisywanie kwerend w celu tworzenia raportów niestandardowych. Więcej informacji na ten temat zawiera: