Zwiększanie ilości miejsca na serwerze na dane dzienników klienta — informacje

Konfiguracja powodująca częste przekazywanie dużych ilości danych dzienników klienta na serwer może spowodować problemy z miejscem na serwerze. Jeśli przekazywanie dużych ilości danych dzienników klienta jest konieczne, niezbędne może być dostosowanie niektórych wartości domyślnych w celu uniknięcia problemów z miejscem. Podczas instalowania klientów należy monitorować miejsce na serwerze w katalogu wstawiania dzienników i odpowiednio dostosowywać te wartości.
Katalog domyślny, w którym dzienniki są konwertowane na pliki .dat, a następnie zapisywane w bazie danych jest w następującej lokalizacji domyślnej:
C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\data\inbox\log
.
Wartości sterujące miejscem dostępnym na serwerze należy dostosować, zmieniając je w rejestrze systemu Windows. Klucze rejestru systemu Windows, które należy zmienić, znajdują się na serwerze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\​SOFTWARE\​Symantec\​​Symantec Endpoint Protection\SEPM.
Klucze rejestru systemu Windows zawierające ustawienia przekazywania dzienników zawierają klucze rejestru systemu Windows, ich wartości domyślne i zastosowanie.
Klucze rejestru systemu Windows zawierające ustawienia przekazywania dzienników
Nazwa wartości
Opis
MaxInboxSpace
Określa miejsce przydzielone na katalog, w którym pliki dziennika są konwertowane na pliki .dat przed zapisaniem w bazie danych.
Domyślna wartość to 8 GB.
MinDataFreeSpace
Określa minimalną ilość miejsca, która musi pozostawać wolna w tym katalogu. Umożliwia ona zapewnienie, że inne aplikacje korzystające z tego samego katalogu będą mieć wystarczającą ilość miejsca do działania bez zakłóceń wydajności.
Domyślna wartość to 200 MB.
IntervalOfInboxSpaceChecking
Określa, jak długo serwer zarządzania czeka przed sprawdzeniem ilości dostępnego dla danych dzienników miejsca w folderze inbox.
Wartość domyślna to 30 sekundy.