Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server

W przypadku używania bazy danych programu SQL Server należy co pewien czas sprawdzić rozmiar bazy danych, aby się upewnić, że baza danych nie osiąga maksymalnego rozmiaru. Można zwiększyć maksymalny rozmiar bazy danych serwera SQL Server.
 1. Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server
 2. Na komputerze z programem Microsoft SQL Server otwórz program SQL Server Management Studio.
 3. W Eksploratorze obiektów rozwiń folder „Bazy danych”, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  sem5
  , a następnie kliknij pozycję
  Właściwości
  .
 4. W oknie dialogowym
  Właściwości bazy danych
  zaznacz pozycję
  Pliki
  .
 5. W obszarze
  Pliki bazy danych
  zaznacz pozycję
  sem5_log1
  i przewiń w prawo, aby wyświetlić kolumnę
  Automatycznie zwiększanie
  .
 6. W kolumnie
  Automatycznie zwiększanie
  kliknij przycisk
  ...
 7. W oknie dialogowym
  Change Autogrowth for
  sem5_log1
  (Zmień automatyczne zwiększanie pliku sem5_log1) kliknij pozycję
  Unrestricted File Growth
  (Nieograniczone zwiększanie pliku), a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .