Uruchamianie automatycznych kopii zapasowych bazy danych

Tworzenie kopii zapasowych bazy danych można zaplanować na czas, w którym mniej użytkowników jest zalogowanych w sieci.
Kopię zapasową bazy danych można również utworzyć w dowolnej chwili.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  kliknij pozycję
  Lokacja lokalna (moja lokacja)
  >
  SQLEXPRESSSYMC
  .
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości bazy danych
  .
 4. W oknie dialogowym
  Właściwości bazy danych
  wykonaj następujące zadania na karcie
  Ustawienia kopii zapasowej
  :
  • Na liście rozwijanej
   Serwer kopii zapasowej
   określ serwer zarządzania, na którym chcesz zapisać kopię zapasową.
  • Zaznacz pozycję
   Utwórz kopię zapasową dzienników
   , jeśli musisz zapisać kopię dzienników ze względów bezpieczeństwa lub wymogów firmowych.
   W przeciwnym razie pozostaw tę opcję wyłączoną, ponieważ dzienniki zajmują dużo miejsca.
  • Ustaw pozycję
   Liczba kopii zapasowych do zachowania
   , jeśli wymaga tego polityka firmy. Ogranicz liczbę, jeśli używasz domyślnej bazy danych, a baza danych jest zbyt duża.
 5. Zaznacz opcję
  Zaplanuj tworzenie kopii zapasowych
  i ustaw harmonogram.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .