Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania

Zasady firmy mogą wymagać wydłużenia czasu przechowywania dzienników w bazie danych i zwiększenia liczby typów zdarzeń dzienników. Można określić liczbę przechowywanych wpisów dziennika i liczbę dni przechowywania wpisów na komputerze klienckim.
Można określić, czy poszczególne typy dziennika klienta mają być przekazywane na serwer. Można też określić maksymalny rozmiar przekazywanych plików. Jeśli przekazywanie dzienników nie zostanie wybrane, wykonywanie poniższych zadań będzie niemożliwe:
 • Nie można wyświetlać danych dzienników klienta za pomocą konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  na karcie
  Dzienniki
  strony
  Monitory
  .
 • Nie można tworzyć kopii zapasowej dzienników klienta podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych.
 • Nie można eksportować danych dziennika klienta do pliku ani do centralnego serwera rejestrowania.
Niektóre ustawienia dziennika klienta są specyficzne dla grupy, a inne są konfigurowane w ramach zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware, którą można zastosować do lokalizacji. Aby skonfigurować oddzielne ustawienia dziennika klienta dla wszystkich klientów zdalnych i wszystkich klientów w biurze, do zarządzania klientami zdalnymi należy użyć grup, a nie lokalizacji.
 1. Aby określić rozmiar dziennika klienta i dzienniki przekazywane do serwera zarządzania:
 2. W konsoli kliknij kartę
  Klienci
  , a następnie wybierz grupę.
 3. Na karcie
  Zasady
  kliknij pozycję
  Dziennik klienta
  .
 4. W oknie dialogowym
  Ustawienia dziennika klienta
  dla
  nazwa grupy
  określ maksymalny rozmiar pliku i liczbę dni przechowywania wpisów dziennika.
 5. Dla wszystkich dzienników, które mają być przekazywane przez klientów do serwera, zaznacz pozycję
  Przekaż do serwera zarządzania
  .
 6. Dla dzienników
  zabezpieczeń
  i
  ruchu
  skonfiguruj okres tłumienia i okres bezczynności tłumika.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .