Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych

Aby kontrolować ilość miejsca na dysku twardym, można zmniejszyć liczbę wpisów dzienników przechowywanych w bazie danych. Można także skonfigurować liczbę dni przechowywania wpisów.
Informacje dziennika wyświetlane w konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
na karcie
Dzienniki
na stronie
Monitory
są podzielone na logiczne grupy. Nazwy dzienników na karcie
Ustawienia dziennika na stronie Właściwości lokacji
odpowiadają treści dzienników, a nie ich typom na stronie
Monitory
na karcie
Dzienniki
.
 1. Aby określić rozmiar dzienników i czas przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  rozwiń pozycję
  Lokacja lokalna
  i kliknij bazę danych.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości bazy danych
  .
 5. Na karcie
  Ustawienia dziennika
  ustaw liczbę wpisów i liczbę dni ich przechowywania dla każdego typu dziennika.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .