Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

Komputery klienckie muszą mieć cały czas możliwość łączenia się z serwerem zarządzania w celu pobierania zasad zabezpieczeń oraz otrzymywania zdarzeń dzienników. Należy ustawić przełączanie awaryjne w celu utrzymania komunikacji z serwerem Symantec Endpoint Protection Manager, gdy serwer zarządzania przestaje być dostępny. Równoważenie obciążenia zapewnia rozłożenie zarządzania klientami między wieloma serwerami zarządzania przy pomocy listy serwerów zarządzania.
W poniższej tabeli przedstawiono zadania, które należy wykonać w celu skonfigurowania przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
Procedura konfigurowania przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Zadania
Opis
Zapoznanie się z informacjami o przełączaniu awaryjnym i równoważeniu obciążenia.
Należy dowiedzieć się, czy i kiedy należy skonfigurować serwery zarządzania w celu przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
Zainstalowanie dodatkowych serwerów zarządzania.
Liczba klientów dla każdego serwera zarządzania zależy od kilku czynników, takich jak rozmiary dzienników.
Aby obliczyć, ile serwerów zarządzania jest potrzebnych, patrz:
Dodanie serwerów zarządzania do listy serwerów zarządzania.
W celu skonfigurowania równoważenia obciążenia należy dodać wiele serwerów zarządzania do listy serwerów zarządzania. Można użyć domyślnej listy serwerów zarządzania albo dodać serwery zarządzania do nowej listy serwerów zarządzania. Lista serwerów zarządzania zawiera adresy IP lub nazwy hostów serwerów zarządzania, z którymi mogą łączyć się klienci.
Przypisanie niestandardowej listy serwerów zarządzania do grupy.
Po utworzeniu niestandardowej listy serwerów zarządzania należy przypisać ją do grupy.
Jeśli serwer zarządzania przechodzi w tryb offline lub klient i serwer zarządzania nie komunikują się, należy również rozwiązać problem.