Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia — informacje

Można zainstalować dwa lub więcej serwerów zarządzania komunikujących się z jedną bazą danych i skonfigurować je do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia.
Równoważenie obciążenia jest przeprowadzane przy pomocy uporządkowanej według priorytetów listy serwerów zarządzania przypisanej do grupy. Do lokacji należy dodać co najmniej dwa serwery zarządzania, aby automatycznie rozkładać ich obciążenie. Można zainstalować większą liczbę serwerów zarządzania niż jest to potrzebne do obsługi klientów, aby zabezpieczyć się przed awarią pojedynczego serwera zarządzania. Na niestandardowej liście serwerów zarządzania każdemu serwerowi przypisany jest poziom priorytetu. Klient, który wchodzi do sieci, wybiera losowo serwer o priorytecie 1 i nawiązuje z nim połączenie. Jeśli serwer wybrany jako pierwszy jest niedostępny, a na liście znajdują się inne serwery o priorytecie 1, podejmuje próbę nawiązania połączenia z innym wybranym losowo serwerem. Jeśli żaden z serwerów o priorytecie 1 nie jest dostępny, klient spróbuje połączyć się z jednym z serwerów o priorytecie 2. Ta metoda rozkładu połączeń klienckich zapewnia losowy rozkład obciążenia serwerów zarządzania.
Na poniższym diagramie przedstawiono składniki w różnych podsieciach. Serwery zarządzania i serwery bazy danych mogą znajdować się w tych samych podsieciach. Serwery oznaczono numerami 1 i 2, co oznacza konfigurację przełączania awaryjnego.
W konfiguracji przełączania awaryjnego wszyscy klienci wysyłają ruch do ruchu i odbierają ruch z serwera 1. Jeżeli serwer 1 utraci połączenie, wszyscy klienci będą wysyłać i odbierać ruch z serwera 2 do momentu, gdy serwer 1 odzyska połączenie. Bazę danych przedstawiono jako zainstalowaną zdalnie, może być ona jednak zainstalowana na tym samym komputerze, co program
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Można również stosować przełączanie awaryjne do celów aktualizacji składników oprogramowania, jeśli planowane jest używanie serwerów lokalnych. Wszystkie składniki, które korzystają z usługi LiveUpdate, mogą również korzystać z listy źródeł aktualizacji uporządkowanej według priorytetów. Serwery zarządzania mogą korzystać z lokalnego serwera LiveUpdate i przełączać się awaryjnie na serwery LiveUpdate w innych lokalizacjach fizycznych.
Zastosowanie wewnętrznych serwerów LiveUpdate, dostawców aktualizacji grupy i replikacji lokacji nie zapewnia funkcji równoważenia obciążenia. W celu równoważenia obciążenia nie należy tworzyć wielu lokacji.
W wersji 14.3 MPx i wcześniejszych przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia można skonfigurować, jeśli użytkownik korzysta tylko z bazy danych Microsoft SQL Server. W przypadku wbudowanej bazy danych można skonfigurować przełączanie awaryjne, ale tylko w razie stosowania replikacji. W razie stosowania replikacji z wbudowaną bazą danych firma Symantec zaleca niekonfigurowanie równoważenia obciążenia, aby uniknąć niespójności i utraty danych.