Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji

Dodaną zasadę należy następnie przypisać do grupy, lokalizacji lub grupy i lokalizacji. Można też użyć listy serwerów zarządzania, aby przenieść grupę klientów z jednego serwera zarządzania na inny.
Przed przypisaniem listy serwerów zarządzania należy zakończyć jej dodawanie lub edycję.
 1. Aby przypisać listę serwera zarządzania do grupy i lokalizacji, w konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 2. Na stronie
  Zasady
  rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Listy serwerów zarządzania
  .
 3. W okienku
  Listy serwerów zarządzania
  wybierz listę serwerów zarządzania, którą chcesz przypisać.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Przypisz listę
  .
 5. W oknie dialogowym
  Stosowanie listy serwerów zarządzania
  zaznacz grupy i lokalizacje, do których chcesz zastosować listę serwerów zarządzania.
 6. Kliknij pozycję
  Przypisz
  .
 7. Kliknij przycisk
  Tak
  .
 8. Aby przypisać listę serwerów zarządzania do grupy lub lokalizacji na stronie Klienty, w konsoli kliknij pozycję
  Klienty > Zasady
  .
 9. Na karcie
  Zasady
  zaznacz grupę, a następnie odznacz pozycję
  Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej
  .
  Nie można skonfigurować żadnych ustawień komunikacyjnych grupy, jeśli grupa dziedziczy jakiekolwiek zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej.
 10. W obszarze
  Zasady i ustawienia
  niezależne od lokalizacji kliknij pozycję
  Ustawienia komunikacji
  .
 11. W oknie dialogowym
  Ustawienia komunikacji dla
  nazwa grupy
  , w obszarze
  Lista serwerów zarządzania
  wybierz listę serwerów zarządzania.
  Wybrana grupa będzie używać tej listy serwerów zarządzania do komunikacji z serwerem zarządzania.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .