Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia

Domyślnie serwerom zarządzania konfigurowanym do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia przypisywany jest ten sam priorytet. Aby zmienić priorytet domyślny po instalacji, należy użyć konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Równoważenie obciążenia można skonfigurować tylko w przypadku, gdy w lokacji znajduje się więcej niż jeden serwer zarządzania.
Obciążenie jest równoważone między serwerami mającymi priorytet 1 na liście serwerów zarządzania. Jeśli więcej niż jeden serwer ma priorytet 1, klienci losowo wybierają jeden z serwerów i nawiązują z nim komunikację. Jeśli wszystkie serwery o priorytecie 1 ulegną awarii, klienci łączą się z serwerem o priorytecie 2.
Aby zapewnić zarówno równoważenie obciążenia, jak i obsługę klientów wędrujących:
 • Należy włączyć usługę DNS i umieścić nazwę domeny jako jedyny wpis na niestandardowej liście serwerów zarządzania.
 • Należy włączyć funkcję wykrywania lokalizacji programu
  Symantec Endpoint Protection
  i użyć niestandardowej listy serwerów zarządzania dla każdej z lokalizacji. Należy utworzyć co najmniej jedną lokalizację dla każdej z lokacji.
 • Należy zastosować urządzenie sprzętowe, które zapewnia awaryjne przełączanie lub równoważenie obciążenia. Wiele takich urządzeń oferuje również konfigurację obsługi klientów wędrujących.
 1. Aby skonfigurować listę serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Listy serwerów zarządzania
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj listę serwerów zarządzania
  .
 5. W oknie dialogowym
  Listy serwerów zarządzania
  kliknij pozycję
  Dodaj > Nowy serwer
  .
 6. W oknie dialogowym
  Dodaj serwer zarządzania
  , w polu
  Adres serwera
  wpisz pełną nazwę domeny lub adres IP serwera zarządzania.
  Jeżeli wpisujesz adres IP, musi on być statyczny, a wszyscy klienci muszą być w stanie rozpoznać ten adres.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Dodaj wszelkie dodatkowe serwery.
 9. Aby skonfigurować równoważenie obciążenia z innym serwerem zarządzania, kliknij pozycję
  Dodaj > Nowy priorytet
  .
 10. Aby zmienić priorytet serwera w celu równoważenia obciążenia, wybierz serwer, a następnie kliknij
  Przesuń do góry
  lub
  Przesuń w dół
  .
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Następnie należy zastosować listę serwerów zarządzania do grupy.