Instalowanie serwera zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia

Konfiguracje przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia umożliwiają utrzymanie komunikacji, gdy klienci nie mogą komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager. Równoważenie obciążenia zapewnia rozłożenie zarządzania klientami między serwerami zarządzania. Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia można skonfigurować, przypisując priorytety serwerom zarządzania na listach serwerów zarządzania.
Instalacje służące do przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia są obsługiwane tylko wtedy, gdy oryginalna instalacja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
działa z bazą danych Microsoft SQL Server. Na komputerze wykorzystywanym w celu przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia muszą być również zainstalowane pliki składnika SQL Server Native Client.
 1. Aby zainstalować serwer zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia:
 2. Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection Manager.
 3. W
  Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania
  kliknij pozycję
  Konfiguracja niestandardowa
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Wybierz liczbę klientów, którą ma zarządzać serwer, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 5. Zaznacz pozycję
  Zainstaluj dodatkowy serwer zarządzania w istniejącej lokacji
  , a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie Informacje o serwerze zaakceptuj lub zmień wartości domyślne, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. W oknie dialogowym
  Microsoft SQL Server Information
  , kliknij przycisk
  OK
  w komunikacie dotyczącym instalowania narzędzi klienta SQL Server.
 8. Wpisz parametry serwera zdalnego, korzystając z następujących pól tekstowych:
  Krok 1
  informuje program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , gdzie znajduje się serwer SQL w sieci, tj. udostępnia nazwę hosta, nazwę instancji i numer portu.
  Wybierany jest także rodzaj uwierzytelniania, w tym uwierzytelnianie systemu Windows lub uwierzytelnianie SQL.
  • Serwer bazy danych
   \
   nazwa_wystąpienia
   Port serwera SQL
   Nazwa bazy danych
   Folder klienta SQL
   (na komputerze lokalnym)
   Jeżeli w tym polu nie pojawi się automatycznie prawidłowa ścieżka, oznacza to, że narzędzie Microsoft SQL Client nie zostało zainstalowane prawidłowo bądź wcale.
 9. Krok 2
  informuje program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  o tym, jak uwierzytelnić bazę danych SQL Server, wykorzystując nazwę bazy danych oraz jej użytkownika i hasło.
  Informacje te powinny być dostępne podczas instalowania pierwszego serwera zarządzania dla danej lokacji.
 10. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 11. Określ i potwierdź hasło konta administratora programu Symantec Endpoint Protection Manager.
  Opcjonalnie podaj adres e-mail administratora.
 12. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 13. Zapoznaj się z komunikatem, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 14. Na ekranie
  Praca serwera zarządzania została ukończona
  kliknij przycisk
  Zakończ
  .