Konfigurowanie lokacji i replikacji

Lokacja składa się z jednej bazy danych, jednego lub wielu serwerów zarządzania oraz klientów. Program
Symantec Endpoint Protection
jest domyślnie wdrażany jako pojedyncza lokacja. Organizacje mające więcej niż jedno centrum danych lub wiele lokalizacji fizycznych zazwyczaj używają wielu lokacji.
Konfiguracje replikacji służą do uzyskania nadmiarowości. Dane z jednej bazy danych są duplikowane lub replikowane w drugiej bazie danych. Jeżeli jedna baza danych zawiedzie, można nadal zarządzać wszystkimi klientami, ponieważ informacje o nich zawiera druga baza danych.
Procedura konfiguracji lokacji i replikacji
Zadania
Opis
Krok 1: Określenie, czy konieczne jest dodanie następnej lokacji.
Przed skonfigurowaniem wielu lokacji i replikacji należy się upewnić, że jest to niezbędne. Firma Symantec zaleca konfigurowanie wielu lokacji tylko w szczególnych warunkach oraz dodawanie maksymalnie pięciu lokacji do każdej farmy lokacji. W razie dodawania lokacji należy określić projekt lokacji odpowiedni do organizacji.
Krok 2: Instalacja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w pierwszej lokacji.
Podczas instalowania programu
Symantec Endpoint Protection
po raz pierwszy instalowana jest domyślnie pierwsza lokacja, czyli lokacja lokalna.
Krok 3: Instalacja programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w drugiej lokacji
Instalując drugi serwer zarządzania, tworzy się drugą lokalizację. Druga lokacja jest klasyfikowana jako lokacja zdalna a serwer zarządzania zwany jest partnerem replikacji. Replikacja jest przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem w momencie dodania drugiej lokalizacji podczas pierwotnej instalacji. Po dodaniu partnera replikacji można zmienić harmonogram replikacji oraz replikowane dane.
Pierwsza replikacja baz danych między dwiema lokacjami powinna zostać ukończona w całości. Replikacja może zająć dużo czasu, ponieważ replikowana jest cała baza danych.
Można przeprowadzić replikację danych od razu, nie czekając na zaplanowany termin replikacji bazy danych. Można również zmienić zaplanowany termin replikacji.
Po uaktualnieniu serwera zarządzania w jednej lokacji należy uaktualnić wersję serwera zarządzania we wszystkich pozostałych lokacjach.
Krok 4: Sprawdzenie historii pod względem zdarzeń replikacji (opcjonalne)
Jeśli musisz sprawdzić, czy replikacja nastąpiła lub rozwiązać problem związany ze zdarzeniem replikacji, użyj dziennika systemu.
Z poziomu drugiego serwera zarządzania wyświetl dziennik systemu. Zastosuj filtr zdarzeń
Administracyjny
>
Zdarzenia replikacji
.
Można również zmienić konfigurację serwera zarządzania w celu replikowania danych z aktualnie istniejącą lokacją w sieci. Lub też, jeśli obie lokacje są niereplikowane, można zmienić jedną z nich w lokację replikowaną z drugą lokacją.