Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości

Domyślnie replikacja jest zaplanowana jako wykonywana automatycznie po zainstalowaniu drugiej lokacji i serwera zarządzania. Replikacja jest przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem jako część instalowania drugiego serwera zarządzania. Jednak konieczna może być zmienienie częstotliwości na podstawie czasu trwania replikacji. Można zmienić częstotliwość na którejkolwiek z lokalnych lokacji lub nowych lokacji, ale Symantec zaleca, aby konfigurować replikację zaczynając od nowych. Harmonogram dla obu lokacji jest taki sam, gdy następnym razem obie lokacje się zreplikują. Lokacja o niższym numerze identyfikatora rozpoczyna zaplanowaną replikację. Niezależnie od tego, która lokacja została skonfigurowana jako nowa, baza danych partnera replikacji zawsze jest nadpisywana bazą danych z lokacji lokalnych, do której odnosi się nowa lokacja.
Obie lokacje będą automatycznie dzieliły grupy i zasady. Można zdecydować, czy replikować dzienniki, pakiety instalacyjny klienta oraz składniki pobierane z usługi LiveUpdate w zależności od ilości dostępnego miejsca na dysku.
Czas replikacji zależy od rozmiaru bazy danych oraz połączenia sieciowego między lokacjami. Najpierw należy przetestować cykl replikacji, aby sprawdzić, jak długo trwa. Replikację należy zaplanować odpowiednio do tego czasu, upewniając się, że czas duplikowania danych przez serwery zarządzania nie nakłada się. Zarówno pakiety klienta, jaki i treści usługi LiveUpdate mogą zawierać duże ilości danych. Dane w pakiecie klienta mogą mieć rozmiar aż 5 GB. Pakiety instalacyjne klienta mogą wymagać nawet 500 MB miejsca na dysku. Jeżeli planowane jest przeprowadzanie replikacji dzienników, należy upewnić się, że na wszystkich serwerach partnerów replikacji znajduje się wystarczająco dużo miejsca na dysku dla dodatkowych dzienników.
Po początkowej, pełnej replikacji bazy danych następne replikacje są raczej małe, o ile replikowane są tylko zasady, klienci i grupy, a nie dzienniki. Przed replikowaniem na podstawie częstotliwości i zawartości upewnij się, że na komputerach dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
Aby zmienić częstotliwość i harmonogram replikacji:
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  >
  Lokacja lokalna
  rozszerz pozycję
  Partnerzy replikacji
  i wybierz lokację, którą chcesz używać do replikacji.
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości partnera replikacji
  .
 4. Wybierz treści, które chcesz replikować.
 5. Aby zmienić harmonogram, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz
   Replikuj automatycznie
   , aby pozwolić wybrać serwerowi zarządzania kiedy dokona replikacji danych.
   Wykonywane będą wówczas częste automatyczne replikacje między dwoma lokacjami, średnio co 2 godziny.
  • Aby skonfigurować niestandardowy harmonogram, zaznacz
   Replikuj zgodnie z harmonogramem
   .
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .