Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji

Przed zainstalowaniem drugiej lokacji należy zdecydować, czy wiele lokacji i replikacji będzie dobrym wyborem w danej sieci czy też nie. Więcej niż jedna lokacja może niepotrzebnie skomplikować system. Wiele lokacji może spowodować utrudnienia w wykonywaniu niektórych zadań, takich jak wyświetlanie dzienników i raportów klientów. W większości wypadków należy zainstalować tylko jedną lokację.
Główne powody instalacji wielu lokacji i replikacji są następujące:
  • Jeżeli sieć ma powolne łącze WAN.
    Wiele lokacji zapewnia drugi serwer zarządzania, z którym klienci w wielu obszarach geograficznych mogą łączyć się lokalnie. Na przykład, zakładając, że dana firma ma kilka dużych biur na terenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli połączenie pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi jest powolne, to firma powinna utworzyć jedną lokację w Niemczech i jedną w Stanach Zjednoczonych. Klienci z Niemiec mogą się łączyć z lokacją w Niemczech, a klienci ze Stanów Zjednoczonych z lokacją w Stanach Zjednoczonych. Ten rozkład ogranicza liczbę klientów, które muszą komunikować się za pomocą wolnego łącza WAN.
  • Z powodu nadmiarowości (rezerwowania) bazy danych.
    Replikacja gwarantuje, że jeśli jedno centrum danych zostało uszkodzone lub zagubione, utworzona została kopia zapasowa bazy danych w różnych centrach danych.
W niektórych sytuacjach należy użyć dostawcy aktualizacji grupy zamiast wielu lokacji i replikacji. Użyj dostawcy aktualizacji grupy, gdy masz wielu klientów lub klientów rozproszonych w różnych lokalizacjach geograficznych.
Nie należy instalować więcej niż pięciu zreplikowanych lokacji.
Decydowanie, czy korzystać z więcej niż jednej lokacji z replikacją, czy korzystać z dostawcy aktualizacji grupy, czy też nie korzystać z żadnej z tych opcji.
Pytanie
Odpowiedź
Użyj wielu lokacji z replikacją lub użyj dostawcy aktualizacji grupy
Czy masz powyżej 45 000 klientów?
Tak.
Czy masz wiele lokalizacji lub powolne łącze WAN, które łączy lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
Tak.
  • W przypadku powolnego łącza WAN należy rozważyć użycie replikacji.
  • W przypadku wielu lokalizacji należy rozważyć stosowanie dostawcy aktualizacji grupy.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy lokalizacji grupy.
Nie.
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy lokalizacji grupy.
Czy masz powolne łącze WAN?
Tak.
Czy masz wiele lokalizacji z więcej niż 1000 klientów w każdej z nich?
Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Nie. Należy rozważyć stosowanie dostawcy aktualizacji grupy.
Nie.
Czy masz wiele lokalizacji z więcej niż 1000 klientów w każdej z nich?
Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy lokalizacji grupy.
Czy masz wiele lokalizacji z więcej niż 1000 klientów w każdej z nich?
Tak.
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
Tak. Należy rozważyć stosowanie dostawcy aktualizacji grupy.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy lokalizacji grupy.
Nie
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
Tak. Należy rozważyć stosowanie dostawcy aktualizacji grupy.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy lokalizacji grupy.