Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji

Instalowanie drugiej lokacji do celów replikacji to proces dwuczęściowy:
 • Zainstaluj drugi program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  oraz bazę danych, aby dokonać replikacji programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  oraz bazy danych, która już jest zainstalowana.
 • Zaloguj się do drugiego programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i zmień harmonogram oraz elementy, które chcesz poddać replikacji (nieobowiązkowo).
Instalowanie drugiej lokacji do celów replikacji
 1. Zainstaluj drugi
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Kreator konfiguracji serwera zarządzania
  jest uruchamiany automatycznie po instalacji serwera zarządzania.
 2. W
  Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania
  kliknij
  Konfiguracja niestandardowa dla nowej instalacji (ponad 500 klientów lub ustawienia niestandardowe)
  , a następnie kliknij
  Dalej
  .
 3. Kliknij pozycję
  Zainstaluj
  dodatkową lokację, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 4. Na następnym ekranie wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  :
  • Serwer replikacji
   Nazwa lub adres IP serwera zarządzania, który już został zainstalowany i z którym ten serwer zarządzania replikuje.
  • Nazwa administratora systemu
   oraz
   Hasło
   .
   Domyślną nazwą administratora systemu jest
   admin
   . Należy skorzystać z konta administratora systemu, a nie z ograniczonego konta administratora ani konta administratora domeny.
  • Zaznacz
   Replikuj pakiety klienta i aktualizacje usługi LiveUpdate między lokacją lokalną a tą lokacją partnerską
   (nieobowiązkowo).
   Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona teraz, można będzie zaznaczyć ją później.
 5. Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący akceptowania certyfikatu, kliknij przycisk
  Tak
  .
 6. W oknie Informacje o lokacji zaakceptuj lub zmień wartości domyślne, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. W oknie wyboru bazy danych kliknij
  Domyślna baza danych SQL Server Express
  lub
  Baza danych Microsoft SQL Server
  , a następnie kliknij
  Dalej
  .
  Firma Symantec zaleca, aby lokacja, z którą jest wykonywana replikacja, korzystała z tego samego typu bazy danych, jednak nie jest to wymagane. Dla wersji 14.3 MPx i wcześniejszych, domyślną bazą danych jest
  Domyślna wbudowana baza danych
  .
  Ukończ instalację w oparciu o wybraną bazę danych.
 8. W oknie
  Uruchom usługę LiveUpdate
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Opcjonalnie można dodać informacje o partnerach.
 9. Opcjonalnie zaakceptuj funkcję gromadzenia danych, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  .
  Baza danych zostanie utworzona. Ten krok może zająć trochę czasu.
  Uruchomi się program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
W razie potrzeby należy zmienić harmonogram. Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości