Sposób rozwiązywania konfliktów danych między lokacjami podczas replikacji

Replikacja sprawia, że dane są przesyłane lub przekazywane do innego serwera zarządzania. Lokacje mogą mieć wielu partnerów replikacji, a wszystkie zmiany wprowadzone na jednym z partnerów są replikowane do wszystkich lokacji.
Jakie dane są duplikowane?
Żadna lokacja replikacji nie zastępuje innej. Raczej porównają co jest na każdej z lokacji i jeżeli jedna z nich ma pakiet lub składnik treści, którego nie ma drugiej, jest on udostępniany. Jeżeli treści usługi LiveUpdate oraz pakiety klientów pasują do siebie, wymiana nie następuje.
Partnerzy replikacja duplikują następujące dane:
  • Zasady i grupy (wymagane dwukierunkowe)
  • Treści usługi LiveUpdate oraz pakiety instalacyjne klienta, jeżeli opcja ta zostanie wybrana (opcjonalne dwukierunkowe)
  • Dzienniki (opcjonalnie dwukierunkowe lub jednokierunkowe)
Po uaktualnieniu serwera zarządzania w jednej lokacji należy uaktualnić wersję serwera zarządzania we wszystkich pozostałych lokacjach. Replikacja nie występuje, jeżeli wersje schematów bazy danych nie są zgodne.
Poniższa tabela opisuje, w jaki sposób serwer zarządzania rozwiązuje konflikty, jeśli administrator zmieni ustawienia w lokacjach w farmie lokacji.
Sposoby rozwiązywania przez serwer zarządzania konfliktów między lokacjami
Typ konfliktu
Przykład
Rozwiązanie
Dwie różnice nie mogą współistnieć.
Administratorzy lokacji 1 i lokacji 2 konfigurują identyczne ustawienie zasady zapory. W lokacji 1 ustawienie jest włączone. W lokacji 2 ustawienie jest wyłączone.
Serwer zarządzania zachowa tylko najnowszą zmianę.
Jeśli na przykład najpierw zostanie dokonana zmiana w lokacji 1, a potem lokacji 2, zachowana zostanie zmiana lokacji 2.
Ta sama zmienna utworzona dla obu lokacji.
Administratorzy lokacji 1 i lokacji 2 dodają grupę o takiej samej nazwie.
Serwer zarządzania zachowa obie zmiany, dodając znak tyldy i numer 1 (~1) za nowszą zmienną.
Jeśli na przykład dwie grupy nazwano Sprzedaż, nowsza grupa Sprzedaż staje się grupą Sprzedaż ~1.
Dane mogą być scalane bez konfliktu.
Administrator lokacji 1 dodaje dwie zasady zapory, a administrator lokacji 2 dodaje pięć zasad zapory.
Serwer zarządzania scala zmiany.
Serwer zarządzania wyświetli na przykład wszystkie siedem zasad zapory w obu lokacjach.