Natychmiastowa replikacja danych

Replikacja jest zazwyczaj przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem przy konfiguracji kolejnej lokacji. Czasami może zaistnieć potrzeba natychmiastowego przeprowadzenia replikacji. Lokacja o niższym numerze identyfikatora rozpoczyna zaplanowaną replikację.
W przypadku korzystania z bazy danych programu Microsoft SQL Server z więcej niż jednym serwerem rozpoczęcie replikacji jest możliwe jedynie z pierwszego serwera w lokacji.
 1. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  >
  Serwery
  .
 2. W obszarze
  Serwery
  >
  Lokacja lokalna
  rozwiń pozycję
  Partnerzy replikacji
  i wybierz lokację.
 3. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Wykonaj replikację teraz
  .
 4. Kliknij przycisk
  Tak
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .