Czym są lokacje i jak działa replikacja?

Lokacje oraz partnerzy replikacji
Lokacja jest bazą danych
program Symantec Endpoint Protection Manager
z jednym lub większą liczbą programów
program Symantec Endpoint Protection Manager
podłączonych do tej bazy danych. Replikacja umożliwia duplikowanie danych między bazami danych oddzielnych lokacji, dzięki czemu obie bazy danych zawierają te same informacje. Jeżeli jedna baza danych ulegnie awarii, można zarządzać każdą z lokacji, korzystając z informacji z bazy danych drugiej lokacji.
Partner replikacji to indywidualny serwer zarządzania w ramach drugiej lokacji lub lokacji zdalnej. Lokacja może mieć dowolną liczbę partnerów replikacji. Każdy partner łączy się z lokacją główną lub lokacją lokalną, czyli lokacją, do której zalogowany jest administrator. Wszystkie lokacje skonfigurowane jako partnerzy są traktowane jako należące do tej samej farmy lokacji.
Każda lokacja, z którą replikowane są dane, jest albo partnerem replikacji, albo partnerem lokacji. Zarówno partnerzy replikacji, jak i partnerzy lokacji używają wielu serwerów zarządzania, ale używają innych baz danych i ich sposób komunikacji jest inny:
  • Partnerzy replikacji mogą używać domyślnej bazy danych (Microsoft SQL Server Express w wersji 14.3 RU1) lub bazy danych programu Microsoft SQL Server. Serwery zarządzania nie współużytkują bazy danych. Wszyscy partnerzy replikacji korzystają ze wspólnego klucza licencji. W przypadku używania bazy danych programu Microsoft SQL Server można podłączyć wiele serwerów zarządzania używających jednej bazy danych. Tylko jeden z serwerów zarządzania musi zostać skonfigurowany jako partner replikacji.
  • Partnerzy lokacji wspólnie używają jednej bazy danych programu Microsoft SQL Server.
Jak działa replikacja?
Zmiany dokonane na którymkolwiek partnerze są powielane na wszystkich innych partnerach. Na przykład można skonfigurować jedną lokację w głównym biurze (lokacja 1) i drugą lokację (lokację 2). Lokacja 2 jest partnerem dla lokacji 1. Bazy danych w lokacji 1 i 2 są uzgadniane przy użyciu harmonogramu replikacji. Zmiana dokonana w lokacji 1 zostanie automatycznie wprowadzona w lokacji 2 po przeprowadzeniu replikacji. Zmiana dokonana w lokacji 2 zostanie automatycznie wprowadzona w lokacji 1 po przeprowadzeniu replikacji. Można też zainstalować trzecią lokację (lokacja 3), która będzie replikować dane z lokacji 1 i 2.
Po przeprowadzeniu replikacji baza danych w lokacji 1 i baza danych w lokacji 2 są takie same. Różnią się jedynie dane identyfikacyjne komputerów serwerów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat często powtarzania, zobacz następujący artykuł: Filozofia konfiguracji replikacji SEPM
Określanie rozmiaru serwera replikacji
Partner replikacji wymaga większej bazy danych niż instalacja pojedynczego serwera. Na wzrost rozmiaru serwera aplikacji mają wpływ następujące czynniki:
  • Liczba zarządzanych klientów
  • Rozmiar pakietów instalacyjnych klienta zachowanych w bazie danych
  • Liczba zachowanych plików dziennika
  • Ustawienia konserwacji bazy danych
  • Rozmiar dziennika i okresy ważności
  • Rozmiar aktualizacji definicji
  • Wymagania dotyczące informacji o kopiach zapasowych bazy danych
Ogólnie rzecz biorąc, rozmiar dysków twardych dla serwera replikacji powinien być co najmniej trzy razy większy niż przestrzeń wykorzystywana przez pierwotną wersję programu Symantec Endpoint Protection Manager użytą do początkowej replikacji.