Konfigurowanie preferencji dotyczących raportów

Można skonfigurować następujące preferencje dotyczące raportów:
 • Opcje wyświetlania
  strony głównej
  i strony
  Monitory
 • Progi
  stanu zabezpieczeń
 • Opcje wyświetlania dzienników i raportów, a także przekazywania starszych wersji plików dzienników
Od ustawień progów stanu zabezpieczeń zależy, czy komunikat stanu zabezpieczeń na
stronie głównej
programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
określa stan zabezpieczeń jako słaby. Progi są wyrażane w procentach i wskazują, kiedy stan sieci odbiega od zgodności z zasadami zabezpieczeń.
Na przykład można ustawić procent komputerów z nieaktualnymi definicjami wirusów, który będzie powodował zmianę stanu zabezpieczeń na słaby. Można również określić, ile dni muszą liczyć sobie definicje, aby zostały uznane za nieaktualne. Aktualność jest określana przez program
Symantec Endpoint Protection
podczas obliczania, czy sygnatury lub definicje są aktualne, w następujący sposób. Standardowo jako podstawa do obliczeń stosowane są daty najnowszych definicji wirusów i sygnatur systemu zapobiegania włamaniom dostępnych na serwerze zarządzania, na którym uruchomiono konsolę.
Informacje o dostępnych opcjach preferencji można uzyskać, klikając pozycję
Pomoc
na poszczególnych kartach okna dialogowego
Preferencje
.
 1. Aby skonfigurować preferencje dotyczące raportów:
 2. Na
  stronie głównej
  w konsoli kliknij pozycję
  Preferencje
  .
 3. Kliknij jedną z poniższych kart w zależności od typu preferencji, które chcesz ustawić:
 4. Ustaw wartości opcji, które chcesz zmienić.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .