Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi

Aby serwer zarządzania wysyłał automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną, należy skonfigurować połączenie między serwerem zarządzania a serwerem poczty e-mail.
 1. Aby nawiązać komunikację między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  , a następnie kliknij pozycję
  Serwery
  .
 3. W obszarze
  Serwery
  wybierz serwer zarządzania, dla którego ma zostać nawiązane połączenie z serwerem poczty e-mail.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj właściwości serwera
  .
 5. W oknie dialogowym
  Właściwości serwera
  kliknij kartę
  Serwer poczty e-mail
  .
 6. Wprowadź ustawienia serwera poczty e-mail.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o ustawianiu opcji w tym oknie dialogowym, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .