Jak można uruchomić zaplanowane raporty

Zaplanowane raporty to raporty uruchamiane automatycznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem. Zaplanowane raporty są wysyłane do odbiorców, w związku z czym konieczne jest podanie adresu e-mail co najmniej jednego odbiorcy. Po wygenerowaniu raport jest wysyłany do skonfigurowanych odbiorców pocztą elektroniczną jako załącznik w postaci pliku .mht.
Dane wyświetlane w zaplanowanych raportach są aktualizowane w bazie danych co godzinę. Dane są aktualne przez godzinę od chwili wysłania zaplanowanego raportu pocztą e-mail przez serwer zarządzania.
Inne raporty zawierające dane w czasie są aktualizowane w bazie danych w zależności od skonfigurowanego interwału przekazywania dzienników klienta.
Jeśli w danej lokacji działa wiele serwerów korzystających z jednej bazy danych, tylko serwer zainstalowany jako pierwszy generuje raporty zaplanowane lokacji. To ustawienie domyślne zapewnia, że na wszystkich serwerach w lokacji nie będą jednocześnie uruchamiane te same zaplanowane skanowania. Aby wyznaczyć inny serwer do generowania raportów zaplanowanych, należy skonfigurować tę opcję we właściwościach lokacji lokalnej.
 1. Aby uruchomić zaplanowane raporty
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 3. Na karcie
  Zaplanowane raporty
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 4. W polu tekstowym
  Nazwa raportu
  wpisz opisową nazwę i opcjonalnie dłuższy opis.
  W polu opisu można wkleić więcej niż 255 znaków, ale zapisanych zostanie tylko 255 znaków.
 5. Wyczyść pole wyboru
  Włącz ten zaplanowany raport
  , jeśli nie chcesz teraz generować tego raportu.
 6. Wybierz z pola listy typ raportu, który chcesz zaplanować.
 7. Wybierz z pola nazwę raportu, który chcesz zaplanować.
 8. Z pola listy wybierz nazwę zapisanego filtru, który chcesz stosować.
 9. W polu tekstowym
  Uruchamiaj co
  wybierz żądany interwał wysyłania raportu pocztą elektroniczną do adresatów (godziny, dni, tygodnie, miesiące). Następnie wpisz żądaną wartość w wybranych jednostkach czasu. Jeśli na przykład chcesz wysyłać raport co drugi dzień, jako jednostkę wybierz dni i wpisz wartość 2.
 10. W polu tekstowym
  Rozpocznij po
  wpisz datę rozpoczęcia generowania raportu lub kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę. Następnie wybierz godzinę i minutę z pól listy.
 11. W obszarze
  Odbiorcy raportu
  wpisz adresy e-mail, rozdzielając je przecinkami.
  Aby umożliwić wysyłanie powiadomień, należy skonfigurować właściwości serwera poczty e-mail.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .