Jak uaktualnienia z innej wersji wpływają na warunki powiadomień

Gdy program
Symantec Endpoint Protection
jest instalowany na nowym serwerze, domyślnie włączanych jest wiele wstępnie skonfigurowanych warunków powiadomień. Uaktualnienie do programu
Symantec Endpoint Protection
ze starszej wersji może jednak wpłynąć na to, które warunki powiadomień są włączone domyślnie. Może również wpłynąć na ich ustawienia domyślne.
W nowej instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
domyślnie włączone są następujące warunki powiadomień:
  • Lista klientów zmieniła się
  • Nowe oprogramowanie klienckie
  • Problem z przekroczeniem dozwolonej liczby wdrożeń
  • Problem z płatną licencją
  • Infekcja zagrożeniami
  • Stan serwera
  • Wygaśnięcie ważności wersji próbnej
  • Definicje wirusów nieaktualne
Gdy administrator uaktualnia oprogramowanie ze starszej wersji, zachowywane są wszystkie istniejące warunki powiadomień ze starszej wersji. Dotychczasowe warunki powiadomienia
Nowy pakiet oprogramowania
stają się jednak warunkami powiadomienia
Nowe oprogramowanie klienckie
. Warunek
Nowe oprogramowanie klienckie
ma dwa ustawienia niedostępne w warunku
Nowy pakiet oprogramowania
:
Pakiet klienta
i
Definicje zabezpieczeń
. Po uaktualnieniu oprogramowania oba te ustawienia są włączone dla warunków powiadomień tego typu, które są zachowywane po uaktualnieniu. Powiadomienia
Nowe oprogramowanie klienckie
, które są warunkami tworzonymi po uaktualnieniu, mają jednak domyślnie włączone ustawienie
Pakiet klienta
i wyłączone ustawienie
Definicje zabezpieczeń
.
Jeśli ustawienie
Definicje zabezpieczeń
w warunku powiadomienia
Nowe oprogramowanie klienckie
jest włączone, może powodować wysyłanie dużej liczby powiadomień. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku dużej liczby klientów lub częstych zaplanowanych aktualizacji definicji zabezpieczeń. Aby nie otrzymywać częstych powiadomień o aktualizacjach definicji zabezpieczeń, można edytować warunek powiadomienia w celu wyłączenia ustawienia
Definicje zabezpieczeń
Niektóre warunki powiadomienia mogą mieć nowe ustawienie, niedostępne w starszych wersjach:
Wyślij wiadomość e-mail do administratorów systemu
. Jeśli to ustawienie jest nowe dla warunku powiadomienia, po uaktualnieniu jest domyślnie wyłączone dla każdego istniejącego warunku tego typu.
Jeśli typ domyślnego warunku powiadomienia nie został dodany w poprzedniej instalacji, to ten warunek powiadomienia jest dodawany w uaktualnionej instalacji. Niemniej jednak, proces uaktualnienia nie może określić, które domyślne warunki powiadomień mogły zostać usunięte celowo przez administratora w poprzedniej instalacji. W związku z tym, z jednym wyjątkiem, wszystkie następujące ustawienia działań są wyłączane w każdym domyślnym warunku powiadomienia w uaktualnionej instalacji:
Wyślij wiadomość e-mail do administratorów systemu
,
Zarejestruj powiadomienie
,
Uruchom plik wsadowy
i
Wyślij wiadomość e-mail do
. Gdy wszystkie cztery działania są wyłączone, warunek powiadomienia nie jest przetwarzany, nawet jeśli warunek istnieje. Administratorzy mogą edytować warunki powiadomień, aby włączyć dowolne lub wszystkie z tych ustawień.
Należy pamiętać, ze warunek powiadomienia
Nowe oprogramowanie
klienckie stanowi wyjątek: domyślnie może generować powiadomienia, gdy zostaje dodany w procesie uaktualnienia. W odróżnieniu od innych domyślnych warunków powiadomień, dla tego warunku włączone są ustawienia działań
Zarejestruj powiadomienie
oraz
Wyślij wiadomość e-mail do administratorów systemu
.
Jeśli starsza wersja oprogramowania nie obsługuje licencji, włączony jest warunek
Wygaśnięcie ważności licencji na uaktualnienie
.
Niektóre typy warunków powiadomień nie są dostępne w poprzednich wersjach oprogramowania. Takie warunki powiadomień są włączone domyślnie po uaktualnieniu oprogramowania.