Logowanie się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej przeglądarki internetowej

Dostęp do stron
Główna
,
Monitory
i
Raporty
można uzyskać z samodzielnej przeglądarki internetowej podłączonej do serwera zarządzania. Podczas korzystania z samodzielnej przeglądarki pozostałe funkcje konsoli są niedostępne.
Strony raportów i dzienników zawsze są wyświetlane w języku instalacji serwera zarządzania. Aby strony te można było wyświetlać podczas korzystania z konsoli zdalnej lub przeglądarki, na używanym komputerze zainstalowana musi być odpowiednia czcionka.
Do uzyskania dostępu do usługi tworzenia raportów w przeglądarce internetowej są potrzebne następujące informacje:
 • Nazwa hosta serwera zarządzania.
 • Nazwa użytkownika i hasło serwera zarządzania.
Sprawdź wymagania systemowe pod kątem minimalnej wymaganej wersji przeglądarki obsługiwanej przez używaną wersję programu
Symantec Endpoint Protection
. Starsze wersje przeglądarki nie będą obsługiwane.
 1. Aby zalogować się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej przeglądarki internetowej
 2. Otwórz przeglądarkę internetową.
 3. W pasku adresu należy wpisać domyślny adres URL usługi Reporting w następującym formacie:
  https://
  SEPMServer
  :8445/reporting
  Gdzie:
  SEPMServer
  to nazwa hosta lub adres IP serwera zarządzania. Listę obsługiwanych przeglądarek internetowych zawiera dokument Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe wszystkich wersji programu Endpoint Protection.
  Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. Należy umieścić adres IPv6 w nawiasach kwadratowych. Na przykład:
  https://[
  SEPMServer
  ]:8445
  Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
  Po wprowadzeniu adresu URL HTTPS funkcji tworzenia raportów przeglądarka może wyświetlić ostrzeżenie. Ostrzeżenie jest wyświetlane dlatego, że certyfikat używany przez serwer zarządzania jest samopodpisany. Aby rozwiązać problem, można zainstalować certyfikat w magazynie zaufanych certyfikatów przeglądarki. Certyfikat obsługuje jedynie nazwy hostów, więc w adresie URL należy użyć nazwy hosta. W razie użycia hosta lokalnego, adresu IP lub pełnej nazwy domeny ostrzeżenie jest nadal wyświetlane.
 4. Po wyświetleniu okna dialogowego logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję
  Zaloguj
  .
  Jeśli korzystasz z więcej niż jednej domeny, w polu tekstowym
  Domena
  wpisz nazwę domeny.