Zarządzanie powiadomieniami

Powiadomienia ostrzegają administratorów i użytkowników komputerów o potencjalnych problemach związanych z zabezpieczeniami.
Niektóre typy powiadomień zawierają podczas konfiguracji domyślne wartości. Wskazówki te stanowią wyważone ustawienia początkowe zależne od rozmiaru środowiska, ale mogą wymagać dostosowania. Znalezienie równowagi pomiędzy zbyt dużą a zbyt małą liczbą powiadomień może wymagać zastosowania metody prób i błędów. Należy ustawić próg na wartość początkową i odczekać kilka dni. Po kilku dniach można dostosować ustawienia powiadomień.
W przypadku ochrony przed wirusami, zagrożeniami bezpieczeństwa i wykrywania zdarzeń zapory w sieci składającej się z mniej niż 100 komputerów rozsądnym punktem wyjściowym jest skonfigurowanie wyświetlania powiadomienia po wykryciu dwóch zagrożeń w ciągu jednej minuty. Jeśli sieć zawiera od 100 do 1000 komputerów, lepsze będzie początkowe ustawienie wykrywania pięciu zagrożeń w ciągu minuty.
Zarządzanie powiadomieniami umożliwia strona
Monitory
. Na
Stronie głównej
można sprawdzić liczbę niepotwierdzonych powiadomień wymagających uwagi.
Zarządzanie powiadomieniami zawiera listę dostępnych zadań zarządzania powiadomieniami.
Zarządzanie powiadomieniami
Zadanie
Opis
Zapoznanie się z powiadomieniami
Należy zapoznać się ze sposobem działania powiadomień.
Sprawdzenie, czy skonfigurowano serwer poczty e-mail w celu włączenia powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną
Do wysyłania powiadomień pocztą elektroniczną niezbędne jest prawidłowe skonfigurowanie programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
i serwera poczty e-mail.
Sprawdzenie wstępnie skonfigurowanych powiadomień
Należy sprawdzić powiadomienia wstępnie skonfigurowane w programie
Symantec Endpoint Protection
.
Wyświetlenie niepotwierdzonych powiadomień
Należy wyświetlić niepotwierdzone powiadomienia i zareagować na nie.
Konfigurowanie nowych powiadomień
Opcjonalnie można utworzyć powiadomienia przypominające administratorom o ważnych sprawach.
Utworzenie filtrów powiadomień
Opcjonalnie można utworzyć filtry rozszerzające lub zawężające widok wszystkich wygenerowanych powiadomień.