Powiadomienia dla partnera — informacje

Gdy serwer zarządzania wykryje, że klienci mają płatne licencje, których ważność wkrótce wygaśnie lub wygasła, może wysłać powiadomienie do administratora systemu. Serwer zarządzania może też wysłać podobne powiadomienie do administratora, gdy wykryje przekroczenie dozwolonej liczby licencji.
W obu tych przypadkach rozwiązanie problemu może wymagać zakupienia nowych licencji lub odnowień. W wielu instalacjach administrator serwera nie jest upoważniony do zakupów, natomiast zajmuje się tym partner handlowy firmy Symantec.
Serwer zarządzania umożliwia wskazanie danych kontaktowych partnera. Informacje te można podać podczas instalowania serwera. Administrator systemu może również w każdej chwili po instalacji podać lub edytować informacje o partnerze w okienku Licencje w konsoli.
Gdy dane kontaktowe partnera są dostępne dla serwera zarządzania, powiadomienia dotyczące płatnych licencji i nadmiernej liczby instalacji licencji są wysyłane automatycznie zarówno do administratora, jak i partnera.