Znajdowanie nieprzeskanowanych komputerów

Można wygenerować listę komputerów wymagających przeskanowania.
 1. Aby znaleźć nieprzeskanowane komputery:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 3. Na karcie
  Szybkie raporty
  podaj następujące informacje:
  Typ raportu
  Wybierz pozycję
  Skanowanie
  .
  Wybrany raport
  Wybierz pozycję
  Komputery nieprzeskanowane
  .
 4. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .