Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów

Można wykonać kilka raportów o stanie wdrażania klientów. Na przykład można zobaczyć, ilu klientów zostało pomyślnie lub niepomyślnie zainstalowanych. Można również dowiedzieć się, którzy klienci mają zainstalowane określone technologie ochrony, oraz uzyskać informacje systemowe o komputerach klienckich.
 1. Aby wyświetlić stan wdrożonych klientów
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 3. Na karcie
  Szybkie raporty
  kliknij typ raportu
  Raport dotyczący stanu komputera
  , a następnie jeden z następujących raportów:
  • Aby zobaczyć stan wdrażania klientów, kliknij pozycję
   Raport dot. wdrażania
   .
  • Aby zobaczyć stan ochrony klientów, kliknij pozycję
   Szczegóły spisu klienta
   .
 4. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .