Wyświetlanie celów i źródeł ataków

Administrator może wyświetlić cele i źródła ataków.
 1. Aby wyświetlić najczęściej atakowane cele, w konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 2. Na karcie
  Szybkie raporty
  podaj następujące informacje:
  Typ raportu
  Wybrać
  Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
  .
  Wybierz raport
  Wybierz opcję
  Najczęściej atakowane cele
  .
 3. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .
 4. Aby wyświetlić najczęstsze źródła ataków, w konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 5. Na karcie
  Szybkie raporty
  podaj następujące informacje:
  Typ raportu
  Wybrać
  Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
  .
  Wybierz raport
  Wybierz opcję
  Najczęstsze źródła ataku
  .
 6. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .
 7. W konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 8. Na karcie
  Szybkie raporty
  podaj następujące informacje:
  Typ raportu
  Wybrać
  Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
  .
  Wybierz raport
  Wybierz opcję
  Pełny raport
  .
  Opcja
  Konfiguruj
  Można opcjonalnie wybrać raporty uwzględniane w pełnym raporcie.
 9. Kliknij pozycję
  Utwórz raport
  .