Drukowanie i zapisywanie kopii raportu

Szybki raport można wydrukować lub zapisać jego kopię. Zaplanowanych raportów nie można wydrukować. Zapisany plik lub wydrukowany raport jest migawką bieżących danych zawartych w bazie danych raportów umożliwiającą zachowanie danych historycznych.
Domyślnie w programie Internet Explorer nie są drukowane kolory tła i obrazy. Jeśli drukowanie tych elementów jest wyłączone, wydrukowany raport może wyglądać inaczej niż w przeglądarce internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej można zmienić, aby kolory tła i obrazy były drukowane.
Zapisanie raportu oznacza zapisanie migawki środowiska zabezpieczeń utworzonej na podstawie bieżących danych zawartych w bazie danych usługi generowania raportów. Jeśli ten sam raport zostanie uruchomiony w późniejszym terminie i z tą samą konfiguracją filtrów, nowy raport zawierać będzie inne dane.
 1. Aby wydrukować kopię raportu, w oknie raportu kliknij przycisk
  Drukuj
  .
 2. W oknie dialogowym
  Drukowanie
  w razie potrzeby wybierz żądaną drukarkę, a następnie kliknij pozycję
  Drukuj
  .
 3. Aby zapisać kopię raportu, w oknie raportu kliknij przycisk
  Zapisz
  .
 4. W oknie dialogowym
  Pobieranie pliku
  kliknij pozycję
  Zapisz
  .
 5. W oknie dialogowym
  Zapisywanie jako
  , w polu wyboru
  Zapisz w
  przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.
 6. W razie potrzeby w polu listy
  Nazwa pliku
  zmień domyślną nazwę pliku.
 7. Kliknij przycisk
  Zapisz
  .
  Raport zostanie zapisany w wybranej lokalizacji w formacie archiwizacji stron internetowych MHTML.
 8. W oknie dialogowym
  Pobieranie ukończone
  kliknij przycisk
  Zamknij
  .