Zapisywanie i usuwanie filtrów powiadomień administracyjnych

Za pomocą filtrów można rozszerzyć lub zawęzić widok powiadomień administracyjnych w konsoli. Można zapisać nowe filtry i usunąć poprzednio zapisane filtry.
Można utworzyć zapisany filtr, stosujący dowolne połączenie następujących kryteriów:
 • Zakres czasowy
 • Stan potwierdzenia
 • Typ powiadomienia
 • Utworzony przez
 • Nazwa powiadomienia
Można na przykład utworzyć filtr w celu wyświetlania jedynie niepotwierdzonych powiadomień o infekcji z ostatnich 24 godzin.
 1. Aby dodać filtr powiadomień, w konsoli kliknij pozycję
  Monitory
  .
 2. Na stronie
  Monitory
  , na karcie
  Powiadomienia
  kliknij pozycję
  Ustawienia dodatkowe
  .
  W wersji 12.1.x
  Ustawienia dodatkowe
  zastąpiono
  Ustawieniami zaawansowanymi
  .
 3. W obszarze
  Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować
  ustaw kryteria filtru.
 4. Kliknij pozycję
  Zapisz filtr
  .
 5. Na karcie
  Powiadomienia
  , w polu
  Nazwa filtru
  wpisz nazwę filtru, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Aby usunąć filtr powiadomień, w konsoli kliknij pozycję
  Monitory
  .
 7. Na stronie
  Monitory
  , na karcie
  Powiadomienia
  , w polu
  Zastosuj zapisany filtr
  wybierz żądany filtr.
 8. Po prawej stronie menu
  Zastosuj zapisany filtr
  kliknij ikonę
  X
  .
 9. W oknie dialogowym
  Usuwanie filtru
  kliknij przycisk
  Tak
  .