Zapisywanie raportów niestandardowych

Ustawienia raportów niestandardowych można zapisać w filtrze, aby umożliwić wygenerowanie takiego samego raportu w późniejszym terminie. Ustawienia są zapisywane w bazie danych. Nazwa nadana filtrowi jest wyświetlana w polu listy
Zastosuj zapisany filtr
danego typu dzienników i raportów.
Zapisane ustawienia konfiguracji filtru są dostępne tylko dla użytkownika, który je utworzył. Inni użytkownicy z uprawnieniami do generowania raportów nie mają dostępu do tych ustawień.
Każdą utworzoną konfigurację raportu można usunąć. Po usunięciu konfiguracji raport nie jest już dostępny. W polu listy
Zastosuj zapisany raport
będzie wyświetlana nazwa domyślnej konfiguracji raportu, a ekran zostanie ponownie zapełniony domyślnymi ustawieniami konfiguracji.
W razie usunięcia administratora z serwera zarządzania można zapisać raporty utworzone przez usuniętego administratora. Własność raportów i nazwy raportów zostaną zmienione. Nazwa nowego raportu ma format
„OriginalName('AdminName')”
. Jeśli na przykład przez administratora
JNowak
utworzony został raport o nazwie
Poniedziałkowe_raporty_zagrożeń
, nazwa ta zostanie zmieniona na
Poniedziałkowe_raporty_zagrożeń(JNowak)
.
 1. Aby zapisać raport niestandardowy:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Raporty
  .
 3. Na karcie
  Szybkie raporty
  wybierz typ raportu z pola listy.
 4. Zmień dowolne podstawowe lub dodatkowe ustawienia dla raportu.
  W wersji 12.1.x
  Ustawienia dodatkowe
  zastąpiono
  Ustawieniami zaawansowanymi
  .
 5. Kliknij pozycję
  Zapisz filtr
  .
 6. W polu tekstowym
  Nazwa filtru
  wpisz opisową nazwę filtru raportu. Na liście
  Zastosuj zapisany filtr
  wyświetlane są tylko pierwsze 32 znaki nazwy filtru.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. W oknie dialogowym z potwierdzeniem kliknij przycisk
  OK
  .
  Zapisany filtr jest wyświetlany w polu listy
  Zastosuj zapisany filtr
  odpowiednich raportów i dzienników.