Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Można skonfigurować powiadomienia, ostrzegające administratorów o określonych rodzajach zdarzeń. Można również dodać warunki wyzwalające powiadomienia przypominające o wykonaniu ważnych zadań. Można na przykład dodać warunek powiadomienia informującego o wygaśnięciu ważności licencji lub wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa.
Wygenerowane powiadomienie może przeprowadzać określone działania, takie jak:
  • Rejestrowanie powiadomień w bazie danych.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do określonych osób.
  • Uruchomienie pliku wsadowego.
Aby wysyłać powiadomienia w wiadomościach e-mail, należy skonfigurować serwer poczty do komunikacji z serwerem zarządzania.
Warunek powiadomienia należy wybrać z listy dostępnych typów powiadomień.
Po wybraniu typu powiadomienia należy:
  • Określić filtry.
    Nie wszystkie typy powiadomień obsługują filtry. Jeśli obsługują, można użyć filtrów do ograniczenia warunków wyzwalających powiadomienie. Można na przykład ograniczyć powiadomienie i generować je tylko w przypadku, gdy dotyczy komputerów z określonej grupy.
  • Określić ustawienia.
    Wszystkie typy powiadomień mają ustawienia, ale różne dla różnych typów. Powiadomienie dotyczące zagrożenia może na przykład umożliwiać określenie wyzwalającego je typu skanowania.
  • Określić działania.
    Dla wszystkich typów powiadomień można określić działania.
Po ustawieniu
okresu tłumienia
na
Brak dla powiadomień o zdarzeniach krytycznych należy upewnić się, że klienci mogą natychmiast
przekazywać zdarzenia krytyczne. Odpowiednie powiadomienia zawierają następujące elementy:
Alert zabezpieczeń klienta
,
Pojedyncze zdarzenie zagrożenia
,
Wykryto nowe zagrożenie
i
Infekcja zagrożeniami
. Opcja
Pozwól klientom natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne
jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji
.
  1. Aby skonfigurować powiadomienie dla administratorów:
  2. W konsoli kliknij pozycję
    Monitory
    .
  3. Na stronie
    Monitory
    , na karcie
    Powiadomienia
    kliknij pozycję
    Warunki powiadomienia
    .
  4. Na karcie
    Powiadomienia
    kliknij pozycję
    Dodaj
    , a następnie kliknij typ powiadomienia.
  5. W oknie dialogowym
    Dodawanie warunku powiadomienia
    podaj następujące informacje:
    • W polu tekstowym
      Nazwa powiadomienia
      wpisz żądaną nazwę warunku powiadomienia.
    • W obszarze
      Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować
      , o ile jest wyświetlany, określ ustawienia filtrowania dla warunku powiadomienia.
    • W obszarze
      Jakie ustawienia chcesz skonfigurować dla tego powiadomienia
      określ warunki wyzwalające powiadomienie.
    • W obszarze
      Co ma się dziać po wygenerowaniu tego powiadomienia
      określ działania podejmowane po wygenerowaniu powiadomienia.
  6. Kliknij przycisk
    OK
    .